Årets tema: Norge trenger bonden

..og Åpen Gård er en fremragende arena å vise det fram på. Man kan ha flere innfallsvinkler til temaet, men hovedpoenget er å få fram hva bonden betyr for folk hver dag og hvilke ringvirkninger landbruket har i lokalsamfunnet.

Oversikt over Åpen Gård arrangementer i Nordland:

Sortland Bondelag       23. august              Veronika og Terje Hjelle                        Midtbø Bøgårdsveien 29 Sortland
Lødingen Bondelag 22. august Børge Hegstad Vollen Gård Øyen Vestbygd
Leirfjord Bondelag 23. august Ellen og Anders Svarstad Løkkåsen Simsø                     Leirfjord
Hemnes Bondelag 16. august Merethe Lund og Kjell Magne Sandmo Sandmo   Korgen
Steigen Bondelag 1. august Marthe-Rita og Sivert Kristiansen   Leirvik Bogøy
Rana Bondelag 23. august Lars Petter Røssvoll   Saltfjellv. 466 Skonseng
Sømna Bondelag 23. august Ken Ove Dahle   Kvervet Sømna
Fauske og Sørfold Bondelag 30. august Marianne Andersen og Kim Børge Johansen                                                Stemland Valnesfjord