Det møtte 20 stykker og de sprekeste gikk til fyret på Tangodden. Etterpå samlet de 20 frammøtte seg til grilling, kaffe og kaker  i gammen og rundt grillen.

Praten gikk livlig blant gammel og ung og humøret var på topp.

Vedlegger bilder og linkadresse http://www.halsdammen.no/