Klima- og Miljødepartementet har i løpet av sommeren gjort flere forskriftsendringer for å gjøre lisensjakt på jerv mer effektiv. Noen av endringene som kommer kan kun utprøves av jegere tilknyttet prosjekt Bedre Jervejakt i Nordland.

Her kan du laste ned informasjonen fra Prosjektleder Vidar Bentsen

Forskriften