l

Ledermøte  Nordland Bondelag 18-19. november 2015

Scandic Hotel, Bodø

Onsdag 18. november

Møteleder: Wanja Rakvaag og John Erik Johansen

11.30               Lunsj

                          Oppmøte og registrering

12.30               Åpning

- fylkesleder i Nordland Bondelag, Bernt Skarstad

 

12.40               Fylkesleders tale

- Bernt Skarstad, fylkesleder Nordland

 

13.10                Nytt fra Norges Bondelag

                                      - Brita Skallerud, nestleder Norges Bondelag

 

13.55                Debatt og spørsmål

14.30               Pause

14.45               Eiendom og konsesjonslov

                                      - Erlend Daling, jurist Norges Bondelag

                                      - Spørsmål

15.30               ”Satsing for å dekke kapitaltilgangen i landbruket i Nordland”                                                 

Fra finanssiden:        

                                       - Innovasjon Norge,

                                     v/Direktør Nordland Karsten Nestvold

                                   - Helgeland Sparebank

                                   - Andre banker                                                                                 

 Fra rådgiversiden:

                                     - Tine, v/Helge Øksendal

                                   - Lyder Sund, konsulent

                                   - Nortura, v/Arne Flatmo

Fra Norges Bondelag:

                                   - Brita Skallerud

Debatt

 

16.15               Minglepause med lokalprodusert mat fra

                          Arne Olaussen`s gård, Sortland

16.45               ”Vår satsing for å dekke kapitaltilgangen…” fortsetter    

 

18.00                Gjensidige

                                       - v/ representant fra Gjensidige

                    

18.20               NLRHMS- den nye organisasjonen

                                       - Halle Arnes

                       

18.40                Avslutning for dagen v/ fylkesleder

20.00                Middag med kulturelt innslag

 

 

Torsdag 19. november

Møteleder: Ståle Nordmo og Tove Mosti Berg

9.00                 Nytt fra fylkeskontoret

                                      - Geir Jostein Sandmo, org sjef Nordland Bondelag

 

9.30                  Verving

                                   - v/ leder i Verveutvalget i Nordland BL

                                         

10.00               Pause og utsjekk

10.15                Kjøtt i Nordland

                                        - Prosjektleder Tove Berre          

                                                                     

             10.45             Gås – best i fryseren?

                                       - Ove Martin Gundersen, prosjektleder

 

11.30               Lunsj med endelig utsjekk

12.30               2+2, Lærlingordning i landbruket, erfaringer fra lærlingbedrift

                                       - v/ Jon Arne Nyland, leder Sortland Bondelag                          

 

12.45                2+2- Lærlingordning i landbruket, organisering mm

                                       - v/ Ellen Svarstad, Helgeland Landbrukstjenester

 

13.00                Skattereglene i landbruket

                                       - Næringspolitisk sjef Norges Bondelag

                                         Arild Bustnes

                                       -Spørsmål

                                        

 

14.15                Motivasjonsforedrag

                          Rosablogger og bondelagsmedlem

                                   - Terje Årseth

 

14.45               Oppsummering - Avslutning

                                   v/ Fylkesleder Bernt Skarstad

15.00               Slutt og ha en trygg hjemreise.