Men du må du snarest sende søknad til din kommune.

Nordland Bondelag har fått tilbakemelding om at flere bønder som er rammet av avlingsskader ønsker å søke om utsettelse for å kunne høste mest mulig fôr.

Nordland Bondelag har sendt brev til alle kommuner i Nordland med oppfordring til å vise fleksibilitet når søknadene kommer.