Nyheter

Representantskapsmøte Norges Bondelag

Ståle

Fylkesleder i Nordland Bondelag Ståle Nordmo og Organisasjonssjef Geir Jostein Sandmo deltar som representanter i rep.skapet i Norges Bondelag

Årsmøte Nordland Bondelag 2018

Nordland Bondelag har avholdt sitt årsmøte på Scandic Bodø Hotel den 14. - 15. mars 2018

Våre samarbeidspartnere