Det er svært viktig med tilførsel av alle dyreslag for å sikre en jevn produksjon ved slakteri-anleggene i Nord-Norge.
Ved Nortura`s 3 anlegg i landsdelen er det ca. 260 årsverk.

Den nordnorske produksjonen er i rimelig samsvar med kjøttforbruket i landsdelen. Dette gir muligheter for en optimal vareflyt i landsdelen uten store unødvendige transportkostnader. En jevn vareflyt inn til slakteriene er og med å sikre videreforedlingsanleggene i Nord-Norge.

Flaggskipet i nordnorsk videreforedling er Nortura Målselv. Her produseres alt av Gilde kjøttpølser, grillpølser og kjøttdeiger til det nord-norske markedet. Alt av Thulefjord-produksjonen skjer også her.

I tillegg finnes det flere mindre foredlingsanlegg i landsdelen.

Det registreres en økende etterspørsel etter produkter knyttet til arktisk landbruk og som har lokal forankring.

For å opprettholde en jevn arbeidsmengde på våre slakterier er vi avhengige av volum, og det er det grisen som står for.

Ser vi på tallene for 2016 og 2017, har Nord- Norge en nedgang på 1 500 gris- mens landet for øvrig har en oppgang på 14 000 gris.

Vil nevne et eksempel: Ved ett slakteri i Nord-Norge vil man UTEN grisen kun kunne slakte 2 dager i uken! Et slikt slakteri vil ikke kunne bestå over tid.

Så for å opprettholde den slakteristrukturen vi kjenner i dag, er det i alles interesse å stimulere til fortsatt svineproduksjon i nord.

Gunnar Solrud.