- Vi er glade for å ha fått gjennomført et slikt møte – det er formålstjenlig at slike møteplasser nyttes til gjensidig meningsutveksling. Ministeren var opptatt av å høre hvordan Bondelaget så på ulike spørsmål knyttet til landbruket – og vi var opptatt av å fortelle og å utfordre ministeren på mange områder, forteller Bjørkås.

Se video hvor Bjørkås oppsummerer møtet med statsråden.