Nordland Bondelag arrangerer seminar med forelesere fra Norges Bondelag. Til å berike oss med kunnskap gjennom dagen deltar advokat Karoline Hustad, seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård og prosjektleder for FKT- prosjektet Per Fossheim.

Påmeldingsfrist mandag 24. september kl. 12.00.

Send påmelding med navn, adresse og telefonnummer til nordland@bondelaget.no.

Program