Oppmøte 27 av 66 medlemmer.

Vanlige årsmøtesaker ble gjennomført
Gjennomgang av årsmeldingen ble avsluttet med velfortjent ros og godord ( i bøtter og spann) om sittende leder Anniken F Arntsen.

Valg: Gjenvalg på alle, foruten en vara som byttet kjønn fra mann til dame.

Det nye styret skal fortsette den gode jobben som er gjort, med å følge opp flere saker; driveplikt/jordleie. rovdyrproblem, skolearbeid og vidreforedle og utvide introduksjonskurs i fjøsstell (some er etablert som valgfag på skolen). Skryten av rekrutteringsprosjektet hadde ingen ende.....

Jeg holdt mitt innlegg etter årsmøtesakne og middagen. Pratet om vår jobb i fylkeslaget. Det at fylkesleder var villig til å sitte ca 10 timer i bil for 3 timer med møte i Ballangen høstet ros også.

Et herlig møte som avsluttes som oftest med et herlig måltid; julebuffet

God jul

Med hilsen fra Ståle
Fylkesleder i NordlandBondelag