Også i år kjører Prosjekt Utmark i samarbeid med NJFF jervejaktkurs, denne gangen avholdes kurset i Mosjøen. Vi gjør en liten vri på kurset i år og slår sammen erfaringer fra sør i landet med lokale erfaringer fra Nordland. Foredragsholdere kommer fra Jakt og Fiskesenteret på Flå i Hallingdal (Eivind Lurås), lokale Statens Naturoppsyn (Vegard Pedersen) samt lokal jeger (Reidar Johansen).

Kurset er åpent for alle, både nye og erfarne jegere.

Kurset er gratis for jegere tilknyttet prosjektet Bedre jervejakt i Nordland og inkluderer mat og overnatting. Jegere som ikke er tilknyttet prosjektet må selv dekke overnatting (mat er inkludert).

Det er reservert overnatting på Fru Haugans Hotell.

Påmelding i aktivitetskalenderen på hjemmesiden til NJFF Nordland. Oppgi hvem du kan dele hytte med.

Invitasjonen kan du laste ned her