Antall fremmøtte 10 medlemmer (av 61) og 2 gjester (jordbrukssjef Eli og org. sjef Geir Jostein Sandmo).
Etter over 1,5 time med innledninger fra gjestene, ble selve det formelle årsmøtet avholdt.
Gjenvalg på leder Jørn Ellingsen. 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer er alle menn.
Bra aktivitet med Åpen Gård i 2018. God økonomi. God stemning i laget – godt humør. Vi hadde gjerne sett flere på årsmøtet.
Matservering: Pizza med score 8 av 10!! Dvs veldig god!!
Etter en god drikke (rødbrus!!) forlot orgsjefen møtet – oppløftet som alltid etter disse fantastiske årsmøtene som gir oss så mye gode tilbakemeldinger!