Kutter i mangfoldet i norsk landbruk 

- Regjeringa tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Nordland Bondelag., Ståle Nordmo.

- Staten kutter i tilskudd til de små og mellomstore gårdene og tar ikke de langsiktige utfordringene i norsk landbruk på alvor. Spesielt i Nordland som består av distriktslandbruk, vil mer jord komme til å gå ut av drift og mangfoldet vil svekkes med dette tilbudet, sier Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag.

Åtte dager etter at jordbrukets krav til årets jordbruksoppgjør ble overlevert staten, kom i fredag statens tilbud. Bakteppet for årets jordbruksoppgjør er en høy kostnadsvekst som må dekkes inn, og overproduksjon av sau og svin. I Statens tilbud erkjenner de kostnadsveksten, men er ikke villige til å dekke den inn. Der næringa leverer ansvarlige løsninger for å dekke inn kostnader og få markedet i balanse, foreslår regjeringa kutt til sauenæringa. Han mener kuttet i overføringene til sauebøndene er et stort feilgrep.

I tillegg ser han med stor bekymring på at kravet om styrking av veterinære reiser ikke etterkommes. Dette kan medføre svikt i dyrevelferden i distriktene, noe vi i Nordland Bondelag ikke kan akseptere. 

Nekter å ta ansvar for egen politikk

- Jordbruket leverte framtidsretta løsninger på et sølvfat i vårt krav. Situasjonen med overproduksjon på sau og lam har skjedd delvis ved hjelp av sterke insentiver fra regjeringa. Regjeringa har altså vært med på å sette næringa i denne situasjonen, men tar ikke nok ansvar for å løse det, sier Ståle Nordmo, og viser til regjeringas kutt i overføringene til sauebøndene. En svekking av økonomien til sauebonden vil ikke få bukt med overproduksjonen, det kan heller føre til at sauebonden vil øke sin produksjon for å kompensere inntektsnedgangen.

Regjeringa legger opp til at landbruket skal få en prosentmessig lik inntektsutvikling som andre grupper i år. Dette øker avstanden til andre grupper fordi vi allerede ligger langt etter i inntektsutviklinga. I tillegg bygger regnestykket til staten på urealistiske forventninger om prisuttak i markedet der det er overproduksjon.

- Regjeringa presenterer en inntekstvekst til bonden som ikke er mulig å oppnå, fordi de budsjetterer med at vi skal hente store inntekter fra markedet. Det resulterer i at inntektsgapet til andre grupper øker ytterligere. Det er lite framtidsretta, og det bryter med Stortingets vedtatte mål om å redusere inntektsgapet, sier Ståle Nordmo.

Tar ikke ut potensialet i landbruket

- Vi løser ikke kortsiktige utfordringer med overproduksjon ved ytterligere å svekke økonomien til bonden. I dette jordbruksoppgjøret må vi styrke mangfoldet og bærekrafta i norsk landbruk. Det skaper verdier for fellesskapet i hele Norge, og gjør oss mindre sårbare for svingninger i markedet, understreker han.  

Dette er femte gang landbruket og Erna Solbergs mindretallsregjering skal forhandle om en jordbruksavtale. Tilbudet fra staten legger opp til at inntektene i jordbruket blir hengende etter, og det viser liten vilje til å løse ut potensialet for verdiskaping i landbruket. Nå skal jordbrukets organisasjoner bruke de neste dagene på å se om tilbudet gir grunnlag for forhandlinger.

- I dette jordbruksoppgjøret må vi styrke mangfoldet og bærekrafta i norsk landbruk. Det skaper verdier for fellesskapet i hele Norge. Der vi prioriterer mangfoldet av norske bruk, vil regjeringa sentralisere. Det er stor avstand mellom våre og statens løsninger, avslutter Ståle Nordmo.

Kontaktperson:
Ståle Nordmo, fylkesleder Nordland Bondelag
Tlf: 46 92 42 39