En svært tydelig og engasjert fylkesleder i Nordland Bondelag Ståle Nordmo var tindrende klar i sitt innlegg under Norges Bondelag sin Lederkonferanse i Hurdal. Forsamlingen fikk beskrevet et betydelig trykk på beitenæringa med vedtatte bestandsmål på i størrelsesorden 70 jerv, 60 gauper og 16 bjørn i et viktig beitefylke som Nordland. Det kreves en større og tydeligere oppmerksomhet på denne utfordringen fra vår sentrale organisasjon i Norges Bondelag.