Program

ÅRSMØTE NORDLAND BONDELAG 20. – 21. MARS 2019

Scandic Bodø Hotell.

 

Onsdag 20. mars:

11.00 – 11.55  Lunsj, med registrering fra kl. 11.30.

12.00               Åpning v/fylkesleder Ståle Nordmo                                      (sak1)

Valg av møteledere:                                                                (sak 3)
Forslag: Dag 1 Solveig Utvik og Ellinor Ann Skaret.
              Dag 2 Trond Bjørkås og Gunnar Solrud

                        Navneopprop v/ org. sjef Geir Jostein Sandmo.                   (sak 2)

  Bondesangen.

                        Godkjenning av innkalling og saksliste.                                 (sak4)
                        Varslet            8. januar 2019
                        Innkalling        19. februar 2019
                        Sakspapirer     6. mars 2019

Valg av 2 årsmøterepresentanter som sammen med møteledere skal underskrive årsmøteprotokollen.                                                              (sak 5)

Hilsninger til årsmøtet.

12.30               Åpen Post.

12.45               Leders tale v/fylkesleder Ståle Nordmo.                               (sak 6)

13.15               Nytt fra Norges Bondelag v/Arnstein Røyneberg, styremedlem Norges Bondelag.

13.45               Debatt på leders tale og nytt fra Norges Bondelag.

14.15               Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen

14.25               Pause.

14.45               «Økt produksjon i nord – ikke bare i sør».

                        - John Arne Nyland, Sortland og Øksnes Bondelag.

                        - Arnstein Røyneberg, Norges Bondelag.

                        - Christer Skreslett, Nortura

                        - Diskusjon.

16.15               «Nyt Norge, bondens nest beste importvern».

- Tom Roterud, KSL – sjef, Matmerk.

16.35               «Jordvern Nordland – hvem er det og hva gjør de/vi».

                        - Solveig Utvik, styreleder i Jordvern Nordland.

16.45               Kaffepause.

17.00               «De videregående skolene – rekruttering».

                        -  Sortland vid. skole – Kleiva v/ Nils Ragnar Skjørholm

                        -  Mosjøen vid. skole – Marka v/ Rolf Jøran Forsmo

                        - «Landbruket – Nordlands grønne hjerte» v/ Robin Sjøgård

17.45               «Litt av hvert».

                          - Innovasjon Norge avd. Nordland – status v/ Jan- Arne Åsjord.

                        - Muligheter og utfordringer i sauenæringen i Nordland v/ Christer Skreslett, Nortua

                        - Klimaavtale med staten – status v/ A. Røyneberg, Norges Bondelag.

18.30               Oppsummering av dagen v/fylkesleder Ståle Nordmo.

20.00               Middag.

 

Torsdag 21. mars:

08.30               Åpning ved møteledere.

08.35               Møtet lukkes.
                        Aksjonsplaner v/John Erik S. Johansen, Norges Bondelag

09.00               Møtet åpnes.
                        Årsmelding og regnskap 2018.                                              (sak 7 og 8)

09.30               Debatt på årsmelding og regnskap.

09.50               Pause.

10.10               Regjeringsplattformen «Granavolden Plattformen»
                       
Presentert av Ingelin Noresjø, Krf
                        Grethe Anita Andersen, Frp
                        med fokus på landbruket i  Nordland

12.00               Lunsj.

12.45               Verving v/ Trond Bjørkås, leder av verveutvalget i Nordland Bondelag

13.00               Innkomne saker.                                                                   (sak 11)

Sak fra Norges Bondelag – regionreformen
 v/ Nestleder Trond Bjørkås og org. Sjef  Geir J. Sandmo.
Sak fra Rana Bondelag – Påkjørsel av hjortevilt, v/ Rana Bondelag

13.30               Arbeidsplan                                                                           (sak 9)

            Budsjett                                                                                 (sak 10)
            Plenumsdiskusjon på arbeidsplan og budsjett.

13.50               Valg og godtgjørelser ifølge lover.                                       (sak 12 og 13
14.30               Motivasjonsforedrag  - Hamsund og Saltens grøde

v/ Litteraturviter Ronald Nystad Rusaanes

15.00               Oppsummering, avslutning og vel hjem.