Dag en var en Nord Norge samling med tema for dagen: Næringsutvikling av lokalmat og grønt reiseliv i tilknytning til nasjonalparker, utvalgte kulturlandskap og verneområder-  med formål å skape en arena for nettverksbygging, kunnskapsheving og inspirasjon. Her bidro blant annet ”Kari-Anne på Røst” og Runa Sundsfjord fra Lofoten Farmtrail og Lofothest med sine historier

Dag 2 holdt Landbruks-og Matdepartementet og Innovasjon Norge til fellesarrangement for alle de Norske delegasjonene hos Den Norske ambassade i Berlin, Det nordiske felleshuset. Også her finner vi gode eksempler fra næringslivet. To av dem blir gitt av representanter fra Nord-Norge: Tormod Amundsen fra Biotope og Laila Inga fra Inga Sami Siida

Det var også tid til en tur innom Grüne Woche, som er verdens største mat og reiselivsmesse, et messeområde på 130 000kvm, ca 1650 utstillere og ca 400 000 besøkende fra rundt 150 land.

Ved den Norske standen var Nordland representert med Røstlam, Kaffebrenneriet Forvik, Nordtun gård, Myken destilleri, Lofoten Farmtrail, Utværet Lånan, Inga Sámi Siida, Kroglia Kulturgård, Restaurant Lofotmat, Matkollektivet Vikgården/Arktisk mat/Mosjøen Videregående Skole.

Norges deltakelse på IGW har som overordnet mål å bidra til å utvikle Norge som anerkjent mat- og reiselivsnasjon med tydelig lokal og regional identitet. Prosjektet skal stimulere til næringsutvikling, samarbeid, nettverksbygging og innovasjon på tvers av regionale- og næringsmessige grenser.