Gode Ordfører årsmøte og Statsråd

ER VI FEIG??

Landbruket er bygd opp rundt kanaliseringspolitikken. Som er for at vi skal utnytte matjord i et variert land, og dyrke mat for hele nasjonen.

Denne politikken har vi løftet frem og hyllet, og sagt den var livsnerven for selvforsyningsgraden og et landbruk i hele landet.

Vi presses fra alle kanter, der sentralisering, struktur, pris, import og overproduksjon kommer innover oss.

Føler at vi er der, hvor hver produksjon, hver landsdel, og hver bonde kjemper med nebb og klør for å sikre mer til seg sjøl..       

Mulig noen vinner i det korte løp, men helt sikker på at vi alle taper i det lange løp hvis vi fortsetter slik…

At det ikke blir tatt skikkelig tak i synes jeg er feigt. For sånn som landbruksoppgjørene har vært de siste tiårene, der alle skal få litt, holder ikke.

Skal vi fortsatt ha et landbruk i hele landet, og produser mat til den norske befolkning, må vi ta grep, vi må ta harde grep, og det må gjøres nå.

Som eksempel:
I de siste årene har kornarealet gått ned.

Samtidig har mulighetsrommet og mye av økningen av beitedyr kommet i sentrale strøk, mye på kornjord, men og i randsonan der det ikke er like lett eller lønnsomt å drive med korn

Korn er vel snart det eneste produktet vi har mulighet til å produsere mer av. 
Ja da må vi jo for guds skyld produsere mer korn…   

Men det må kraftige endringer til.. 

Det burde være så lønnsomt å produser korn, at selv der det ikke skal gå, prøver de likevel, i håp om å bli kornbonde.

Jeg vet ikke hvor høyt vi må opp i pris for å få dette til, men er HELT sikker på at det ikke nytter med noen «lusører» som knapt holder til å dekke kostnadsveksten.

Slik skaper vi ikke bærekraftige endringer.
Hvor mye må kornet opp i pris for å få endring?

1 krone 2…      eller er det noen andre tiltak som hjelper?

 

Det her vil føre til endringer, som medfører at beitedyr igjen er der de skal være.  I distriktene og i utmarka. Og i områder som ikke kan produsere korn eller belgvekster.

Og ja, vet det vil koste, og for distriktene.  Selvfølgelig vil det svi , om kraftfor prisen stiger med en krone eller to...  
Noe som kan kompenseres delvis med distriktstilskudd og utmarksbeitetilskudd

Og ja, vet det blir upopulært og mange vil bli sinte..    

Men, vi har ikke noen valg.  

Skal vi fortsatt ha landbruk i hele landet må distriktene unne sentrale områder å ha  økonomi til å produsere korn, slik at ikke de blir presset til å starte med beitedyr.

Jeg mener vi må tørre å ta grep som monner, istedenfor for å drive med brannsløkking.

Ellers ender vi opp med et land av gran og lauvskog.

Der Lars Petter har kylling i Trøndelag, Bjørn har ammeku på Østlandet, og kanskje Arnstein har melkekyr i Rogaland.

Vi skal ikke lengere enn over grensen til Sverige for å se hvordan det går hvis vi ikke tar grep. Det kommer heller ikke turister hit for å se på et nedgrodd land

Skal vi fortsatt ha et landbruk i hele landet, og utnytte det på best mulig måte,
må vi slutte å være feig, stå sammen, ta harde grep, og vi  må vi starte nå…