Ordfører – årsmøte

Knut Hamsun sa for 100 år siden: «Dyrker vi vort Land kan her leve 10 millioner».

Vel, er det akkurat så enkelt som dét? Er det bare å dyrke? Og er det bare å bygge?  

Små og mellomstore bruk har ikke alltid muligheter for utvikling. Vi vet at investeringer i driftsbygninger over lang tid har vært lavere enn fornyingsbehovet skulle tilsi. Vi vet at nye driftsbygninger sikrer rekruttering, gode arbeidsforhold og god dyrevelferd, men ikke alle har forutsetninger for å klare store investeringer. Det er ikke alle bruk som har areal til å øke produksjonen. Og ikke alle bruk har pantegrunnlag for mer lån.

I tillegg ligger kravene og «ulmer» foran oss: Løsdriftskrav, krav om lufting/mosjon, utkjøp av melkekvoter… Kan vi klare en ombygging til 3 millioner eller for den saks skyld 7 millioner uten å øke produksjonen betydelig? Det nytter ikke med et tilskudd på 20-30 prosent. For mange betyr dessverre dette kroken på døra.  I vårt område er byggekostnadene på fjøsbygg betraktelig høyere enn andre plasser i landet. Og siden vi bor i «grisgrendt strøk» har vi ikke nok sikkerhet i forhold til hva bankene krever. Og helt nødvendige prosjekt for å sikre fortsatt drift, særlig på de små og mellomstore brukene, får derfor ikke finansiering. Vi i distriktene må få en vesentlig økning i taket på og prosentandelen for de planlagte investeringene.

Jeg skal ta meg selv som et eksempel: Jeg er i en heldig situasjon. Jeg var ung kvinne da jeg tok over gården, og gjennom generasjonsskifteordninga fikk jeg 60 prosent som tilskudd. Hadde ikke disse midlene vært der, hadde jeg ikke stått her i dag. Dette var drivkraften som gjorde at vi kunne ta over, at foreldrene mine kunne gå av med pensjon og se at gården drives videre. Dette er dessverre ikke tilfelle alle plasser: Gårder legges ned, arealer står brakk, hus står tomme, bygdeutviklingen reduseres.

Innledningsvis siterte jeg nordlandsdikteren Knut Hamsun: «Dyrker vi vort Land kan her leve 10 millioner». Og vi i Norges Bondelag snakker varmt om landbruk i hele landet. I nord er vi i ihvertfall avhengig av vesentlig bedret vilkår for finansiering  for å klare å henge med i den framtiden vi går i møte.

Takk