Bondelaget i Ballangen har i dag 13.02.19, hatt utdeling av beredskapsplakater i aluminium, 80 x 60 cm til 9 Gårdsbruk i Ballangen.

Dette er gårdsbruk som har gjennomført en kursserie i løpet av 2018 som heter Tryggere​ ​sammen. Tryggere Sammen er laget i et samarbeid mellom bondelaget og Gjensidige for å styrke beredskapen på gårdene i Norge. Det er en omfattende kursserie som de enkelte lokallag bruker egne og innleide ressurser for å gjennomføre. Her i Ballangen valgte vi å fokusere på brann, ulykke og bondens psykiske helse.    Vi hadde inne forelesere fra kommunen (Rune Hjallar), Ofoten Brann (Monika Andersen), Mattilsynet (Anne Døsen), Arbeidstilsynet (Linda Greger) og  Nordkraft ( Aksel Johansen og Odd Anders Arntsen). Gjennom disse foredragene fikk vi en gjensidig bedre forståelse av hverandres ressurser. Vi som bønder fikk en gjennomgang og en oppfriskning på hva som er viktig å tenke på i ulike settinger på gården.  Bonden sitter med lokalkunnskap, geografisk kunnskap, utstyr og en praktisk kompetanse som kan bety forskjellen mellom liv og død i ulykker og branntilløp i nærområdet. Dette er det viktig at offentlige instanser kjenner til, noe vi fikk formidlet.

Bondens psykiske helse ble en egen «kurskveld» der det var åpent for alle medlemmene av Ballangen Bondelag å komme, også dem som ikke valgte å delta på resten av kurset. Vi fikk opp bonden Karstein Hove Bergset som fortalte om sin egen psykiske nedtur som endte i tragedie for en del av dyrene hans. En sterk historie! Dette kunne vi gjennomføre takket være sponsormidler fra Felleskjøpet, Horns slakteri, Nortura og Ofoten sparebank.  

Alle de 10 gårdsbrukene som deltok på denne kursserien, som gikk over 4 kvelder, fikk utarbeidet en flott beredskapsplakat i aluminium for å henge opp på gården sin. Kostnaden for disse plakatene er et spleiselag mellom Ballangen Bondelag og Nordland Bondelag. Ballangen Bondelag er veldig glad og takknemlig for at dette har latt seg gjennomføre, og er stolt over egne bønder som har valgt å bruke tid på kvalitetssikring av egen gård og eget liv ?

De 10 gårdene som var representert var:

Øvergård ved Sissel og Hans Anton Arntsen, Andseth Gård ved Åse Mikalsen og Tommy Johansen,  Granmo Gård ved Jorunn og Helge Sommerset, Rødsandbakken Gård ved Anders Larsen, Sørslett Gård ved Gudmund og Sverre Sørslett, Bjerke Gård ved Grete og Frank Arntsen, Kråfjell Gård ved Anniken og Frode Arntzen, Henrikhaugen Gård ved Jenny og Ruben Johnsen, Brattvoll Gård ved Unn- Harriet og Ole Punsvik, samt Kirsten og Øivind Hansens gård på Bø. GRATULERER TIL ALLE MED ØKT BEREDSKAP ?