Monika ønsket velkommen og åpnet lunsjmøte.

Gunnar tok opp bruksnedleggingene vi har sett i den siste tiden, og de negative virkningene av dette.
Hvordan kan vi påvirke folk til å tenke mer på å selge i stede for å slakte gårdene, bevisstgjøring.
Kvotepriser og strammere ordninger med kvotesalg.
Politisk påvirkning oppover i systemet.
Viktigheten av eget veterinærdistrikt.
Ikke svartmal næringa.
Utfordringer med Verdensarv, buffersone.
Sterkere kontroll med driveplikt.
Landbrukskontoret nå mer på banen.
Kan grøntproduksjon være et alternativ.
Transport landbruket Vega: Samlet ca 610 vogntog en vei.
Kraftfôr 240 vogntog
Melk 240 vogntog
Nortura over 100 + servise, tjenester, mm.