Merethe Sund (44) er gjenvalgt som Norturas representant i styret til Norges Bondelag. Sund driver med melk og svin på Sømna, og har siden 2017 vært styrerepresentant i Nortura.

  • Jeg er svært takknemlig for årsmøtets tillit. Vi i norsk landbruk har mye å være stolte av, men ingenting å ta for gitt. De landbrukspolitiske rammevilkårene vi har må vi hele tida sloss for å bevare og forbedre, og jeg ser fram til å fortsette dette arbeidet sammen med resten av næringa, sier Sund.

På årsmøtet ble også Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder. Bjørn Gimming og Frøydis Haugen ble gjenvalgt som hhv. 1. og 2. nestleder i Norges Bondelag. Sammen utgjør leder og nestlederne Bondelagets forhandlingsutvalg i jordbruksoppgjøret.

For mer informasjon, kontakt:

Merethe Sund: 478 81 461