Helgelending gjenvalgt i styret til Norges Bondelag

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Merethe Sund
Merethe Sund, styremedlem i Norges Bondelag for Nortura.

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Merethe Sund fra Sømna som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Merethe Sund (44) er gjenvalgt som Norturas representant i styret til Norges Bondelag. Sund driver med melk og svin på Sømna, og har siden 2017 vært styrerepresentant i Nortura.

  • Jeg er svært takknemlig for årsmøtets tillit. Vi i norsk landbruk har mye å være stolte av, men ingenting å ta for gitt. De landbrukspolitiske rammevilkårene vi har må vi hele tida sloss for å bevare og forbedre, og jeg ser fram til å fortsette dette arbeidet sammen med resten av næringa, sier Sund.

På årsmøtet ble også Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder. Bjørn Gimming og Frøydis Haugen ble gjenvalgt som hhv. 1. og 2. nestleder i Norges Bondelag. Sammen utgjør leder og nestlederne Bondelagets forhandlingsutvalg i jordbruksoppgjøret.

For mer informasjon, kontakt:

Merethe Sund: 478 81 461

God påske

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og bondevenner en riktig God påske.

UTDANNING I MEDVIND

Andelen søkere på naturbruksutdanningen øker i Nordland! Gledelig sier leder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo og styreleder i rekrutteringsprosjektet «Landbruket - Nordlands grønne hjerte» Robin Sjøgård. Dette på tross av at årskullene og søkertallet til videregåendeopplæring går ned både i Nordland og i landet forøvrig.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

traktor

HMS i landbruket

UiT tilbyr videreutdanning med praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid i landbruket. Samtidig gir kurset generell innføring i fagfeltet.

Våre samarbeidspartnere