Kurset passer for deg som har bestemt deg for å starte IPT på gården, og/eller
ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke
navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke
nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir
også viktige temaer i kurset.

Du finner hele invitasjonen her