Inn på Tunet - fra godkjenning til markedstilgang

Av Linda Nordlie,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: Ketil Christoffersen, Beiarn

21-22 november 2019, på Saltstraumen Hotel, er det klart for kurs for gårder som ønsker å bli IPT-godkjent. Arrangeres i samarbeid mellom IPT og NLR.

Kurset passer for deg som har bestemt deg for å starte IPT på gården, og/eller
ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke
navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke
nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir
også viktige temaer i kurset.

Du finner hele invitasjonen her

traktor

HMS i landbruket

UiT tilbyr videreutdanning med praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid i landbruket. Samtidig gir kurset generell innføring i fagfeltet.

Trond Bjørkås entrer talestolen på bondetinget

Trond Bjørkås oppfordring på årsmøtet i Norges Bondelag: Skal vi fortsatt ha et landbruk i hele landet, og utnytte det på best mulig måte, må vi slutte å være feig, stå sammen, ta harde grep, og vi må vi starte nå…

Årsmøte i Norges Bondelag 2019

Styremedlem i Nordland Bondelag, Ellinor Ann Skaret åpnet årets generaldebatt på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer

Politiker lunsj på Fylkeshuset

Nordland Bondelag inviterte sammen med Bodin Bondelag, Skjerstad Bondelag og Kjerringøy Landbrukslag til lunsj på Fylkeshuset tirsdag 30.4.2019 kl. 11.30.

Dette skjer i Nordland Bondelag

Onsdag
18
mars

Årsmøte Nordland Bondelag 2020

Radisson Blu Hotell i Bodø

Våre samarbeidspartnere