Nyheter

Nordland Bondelag v/fylkesleder gir tydelige signaler om krav og forventninger til årets jordbruksforhandlinger!

Fylkesleder Ståle Nordmo fremmet viktige Nordlandssaker for representantskapet i Norges Bondelag.

Behandlingen av omstridt stortingsmelding er utsatt – Nordland Bondelag forventer at støttepartiene på Stortinget bidrar til et godt resultat for landbruket

Regjeringas melding til Stortinget: Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon - er omstridt. Behandlingen av meldinga i Stortinget er nå utsatt og skal først skje dagen før forhandlingspartene skal levere sitt krav i årets jordbruksforhandlinger.

Invitasjon til jakt, fiske og utmarksseminar

Nordland Utmarkslag SA inviterer til jakt, fiske og utmarksseminar på Rognan hotell. Grunneiersamordning og drift av grunneierlag vil i år være hovedtema. Samlingen starter fredag 10. mars kl. 11:30 og avsluttes lørdag 11. mars kl. 13:00.

Studietur for melkebønder - Folkefjøset - smartere, enklere, billigere

Fylkesmannen i Nordland arrangerer 4.-6. april en studietur til Trøndelag for gårdbrukere i Nordland med kumelkproduksjon i båsfjøs. På turen skal vi studere rimelige løsninger for ombygging fra båsfjøs til løsdrift.

Norges Bondelag i samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt arrangerer kurset; Ny skogsbeskatning.

Bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter», på 7 forskjellige steder i februar og mars.

Arktiske Landbruksting i Bodø 7. februar

Her er alle landbruksinteresserte hjertelig velkommen. Vi vil få presentert noen av de prosjektene som ble finansiert med støtte fra Arktiske midler som ble tildelt Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark.

Konferanse om landbrukspolitikk for nord - en satsing på økt bioproduksjon eller?

Nordland Landbruksselskap i samarbeid med Nordland Bondelag, Nordland bonde- og småbrukerlag og Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til konferanse

- Et angrep på mangfoldet i norsk landbruk

Regjeringens forslag til jordbruksmelding vil svekke vår evne til å produsere ren og trygg kvalitetsmat på en bærekraftig måte til forbrukeren, sier Bernt Skarstad, leder i Nordland Bondelag.

Jervejaktkurs i Saltdal

Nordland Nasjonalparksenter, 14.1.2017

Jervejakta er godt i gang

Prosjekt Bedre Jervejakt i Nordland fortsetter sitt arbeid med å bidra til en mer effektiv jakt også under lisensjakta 2016/17

Historiens første jerv fanget i bås i Nordland

Søndag 9.10.2016 ble den første jerven noensinne fanget med bruk av bås i Nordland

Signering av materklæring

Fylkesordfører, Sonja Alice Steen (Ap), fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) og Bernt Skarstad, leder i Norsk Bondelag har signert en erklæring som skal ivareta arktisk landbruk.

Utmarksseminar og årsmøte på Rognan hotell fredag 8. – lørdag 9. april

Årsmøte og seminar ble avholdt på Rognan hotell fredag 8. – lørdag 9. april. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

Representantskapsmøte Norges Bondelag

Fylkesleder Bernt Skarstad i Norges Bondelag sitt regionmøte ga tydelige innspill om hvilke forventinger og krav som medlemmene i Nordland Bondelag er opptatte av ved årets jordbruksforhandlinger.

Sammendrag temakveld jerv, Fauske 3.2.16

Temakvelden på Fauske ble avholdt som planlagt 3. februar, 2016. Det var svært god deltakelse fra fylkets jervejegere og andre interesserte (47 deltakere totalt).

Ny søknadsrunde for bås og kamera!

Prosjekt ”Bedre jervejakt i Nordland” ønsker flere båser satt i drift med kamera som fullverdig tilsyn. Søknadsfrist er 15. mars, 2016.

Temakveld jervejakt, Fauske hotell onsdag 3.2.2016

Prosjekt Utmark inviterer til temakveld med fokus på jakt på jerv.

Unge Bønder kurs i Nordland

Nordland Bondelag inviterer til kurs for unge bønder på Scandic Bodø 29-31 januar 2016.

Juleferie Nordland Bondelag

Administrasjonen i Nordland Bondelag tar juleferie og stenger kontoret fra den 23.12.2015. Vi starter opp igjen 4. januar 2016.

Hvordan kan vi skape gode mat- og reiselivsopplevelser på gårder i Nordland?

Prosjektene Grønt reiseliv og Matopplevelser Nordland ønsker velkommen til avslutningskonferanse 16.-17. mars 2016 på Hotel Scandic Bodø. Meld deg på innen 14. januar.

Program til ledermøtet i Nordland Bondelag

Onsdag 18. - torsdag 19. november 2015 avholder Nordland Bondelag sitt ledermøte i Bodø på Scandic Bodø Hotel.

Stor suksess med Åpen Gård på Fauske

Fauske og Sørfold Bondelag har arrangert åpen gård med stor suksess og mange besøkende

Endelig, Nye virkemidler tillates utprøvd til lisensfelling av jerv for jegere i prosjekt ”Bedre jervejakt i Nordland”

Etter 3 år med jerveprosjektet i Nordland får vi endelig mulighet til å prøve ut nye virkemidler

Frist for søknad om miljøtilskudd til jordbruksforetak er utsatt til 31. august 2015

Selv om fristen for å søke miljøtilskudd er utsatt, er fristen for å søke produksjonstilskudd fortsatt 20. august.

Sommerdagan på Sømna 2015

19. - 26. juli gikk Sommerdagan på Sømna av stabelen.

Sommerstengt

Administrasjonen i Nordland Bondelag har sommerferie fra 13. juli.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket

Universitetet i Nordland i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter inviterer til studiet

Åpen Gård 2015 i Nordland

Åpen Gård arrangeres av lokale Bondelag, med en eller flere bønder som vertskap. I løpet av høsten blir det rekordmange Åpen Gård-arrangement rundt om i det ganske land.

Bondedag på Halsgården

Søndag 7.juni hadde Saltdal Bondelag en Bondedag på Halsgården til Tove og Per Gunnar Karlsen.

Nordland Bondelag på Bondetinget

Årets Bondeting engasjerer mange – årets jordbruksforhandlinger, jordvern, valg, økt matproduksjon, endringer i lammetilskudd og rovvilt vil bli debattert. Landbruksministeren deltar også.

Seminar - Forvaltning av rådyr

Salten Viltforvaltningsråd ønsker i samarbeid med NJFF – Nordland å invitere til et endags -seminar med fokus på rådyrforvaltning.

JAKTLEDERKURS

Prosjekt Utmark ønsker i samarbeid med kommunene i Salten samt NJFF-Nordland å invitere til jaktlederkurs i Saltdal kommune fredag 19. – lørdag 20. juni. Målgruppen er jaktledere fra alle kommuner i Salten.

Jerveprosjektet i Nordland sesongen 2014/15 samt året som kommer

Lisensjakta på jerv 2014/15 ble avsluttet 15. februar i år. Resultatet i Nordland ble 10 felte jerv. Det er jaktet flere tusen timer i løpet av sesongen som har gått. Med de foreslåtte lov- og forskriftsendringene som nå er under behandling i Departementet kan det nå hende at det blir litt enklere å være jervejeger i årene som kommer.

Utmarksseminar og årsmøte på Fauske hotell fredag 6. – lørdag 7. mars

Årsmøte og seminar ble avholdt på Fauske hotell fredag 6. – lørdag 7. mars. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

INVITASJON TIL JAKT, FISKE & UTMARKSSEMINAR

Nordland Utmarkslag SA inviterer til jakt, fiske og utmarksseminar på Fauske hotell. Samlingen starter fredag 6. mars kl. 11:30 og avsluttes lørdag 7. mars kl. 14:00.

Resolusjoner fra ledermøte for Nordland Bondelag og Hedmark Bondelag

Ledermøtet vedtok følgende resolusjoner angående rovvilt og naturbruksutdanningen.

Innspill til Nordland Fylkeskommune - høring landbruksskolene

Fylkesstyret Nordland Bondelag vedtar følgende uttalelse:

Lisensjakta på jerv er i gang!

Da er vi kommet til 6. november og lisensjakta på jerv har snart vart i 2 måneder. Høsten har så langt vært preget av finvær og lite snø, men lengst nord i fylket har det kommet litt hvitt på bakken de siste dagene. Det nærmer seg fullmåne og det er dermed fine forhold for jervejegere i disse områdene.

Velkommen til Inn på tunet-konferanse i Bodø!

Vi inviterer til konferanse om omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk på Thon hotel Nordlys i Bodø 12.-13. februar 2015.

Seminar med fokus på salgskanaler for lokalmat

Kom og bli med på et spennende seminar hvor tema er ulike salgskanaler for lokalmat. 7 dyktige lokalmatprodusenter fra Nord-Norge kommer for å snakke om hver sin salgskanal, så her kan det bli mye nyttig å lære!

Årsmøtet i Saltdal Bondelag

Årsmøtet ble gjennomført i går kveld den 21.10.2014 på Nordnes Kroa i Saltdal.

Ledermøte i Nordland

I år skal Nordland Bondelag avholde sitt ledermøte på Scandic Havet Hotel 19. - 20. november sammen med Hedmark Bondelag og gjester.

Noen ledige plasser på den nye Gårdsdriv-ordningen

Lurer du på om noe innenfor lokalmat eller reiseliv kan være en mulighet på din gård?

Nordland Bondelag har tatt i mot besøk denne høsten

Østfold Bondelag kom på gjenvisitt til Nordland i august.

Åpen Gård i Alstahaug

Alstahaug Bondelag arrangerte ÅPEN GÅRD søndag 24. august på gården til Cathrine Grønbech og Per Håkon Dalen.

Endring i styret i Nordland Bondelag

På Norges Bondelag sitt årsmøte på Lillehammer i juni ble Jan Gunnar Eilertsen valgt inn i styret i Norges Bondelag. Vi gratulerer Jan Gunnar med tilliten og vervet.

Vestvågøy Bondelag har arrangert Åpen Gård

Vertskap var Tove og Steffen Benjaminsen

Regndans i Sørfylket

Vi har nå hatt 14 dager med god sommertemperatur. Det førte til at vi måtte arrangere årets første regndans.

God sommer

Nordland Bondelag har feriestengt i uke 29 - 30 og 31

Vefsn Bondelag 150 år.

Vefsn Bondelag feirer 150 år i år. I den forbindelse har bondelaget skrevet bok om utviklinga i landbruket i Vefsn gjennom disse åra.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere