Nyheter

Bondevenner i Vestvågøy Bondelag

Vestvågøy Bondelag utfordret 6 personer til å bli bondevenner, og alle stilte med glede opp.

En ny bondevenn i Nordland Bondelag

Regiondirektør i Nordland NHO Odd Henriksen ble i dag utnevnt til bondevenn i Nordland Bondelag

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Steigen Bondelag har kåret sine bondevenner

Den 10. april markerte Steigen Bondelag Bondevennkampanjen på Steigen Vertshus

Prosjekt Utmark klager på avslag – søknad om bruk av viltkamera i tilsyn av jervebåser

Prosjekt Utmark søkte våren 2012 (15.6.2012) Direktoratet for Naturforvaltning (DN) om dispensasjon til å bruke viltkamera som fullverdig tilsyn av jervebåser. Denne dispensasjonen skulle brukes av prosjektaktører innlemmet i prosjektet Bedre jervejakt i Nordland. 13. februar 2013 mottok Prosjekt Utmark avslag på søknaden. Klage er nå sendt til Miljøverndepartementet.

Løkta bondelags bondevenn aksjon.

Vi utnevnte seks bondevenner som alle fikk t-skjorte og diplom.

Resultater sperrevassdrag i Nordland 2012

Sommeren 2012 ble det utført undersøkelser vedrørende innslag av oppdrettsfisk, samt påslag av lakselus i 10 små vassdrag i Nordland. Totalt ble det registrert over 10 000 fisk, fordelt på 904 laks, 7085 sjøørret og 2363 sjørøyer.

Dønna Bondelags Bondevenn-Aksjon på Dønna

Ca.25 personer fikk vafler med tilbehør til sin lunsjpause på kommunehuset på Dønna.

Aksjon Bondevenn i glasshuset i Bodø

10. april arrangerte vi Bondevenn aksjonen og utnevnte 10 nye Bondevenner

Bygdefolkets dag 2013 og sesongåpning av Beiarelva.

Beiarn Landbrukslag og Beiarn Bondekvinnelag har i år gleden av å arrangere Bygdefolkets dag på Moldjord skole i Beiarn den 22. Juni 2013.

Invitasjon til Markakonferansen 18. april 2013 kl 10.00 – 16.00

Tema: Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland- landbruket som kompetansenæring

Stilling som rådgiver i Nordland Bondelag

Annengangs utlysning av rådgiverstillingen med ny søknadsfrist 18. april 2013.

Resolusjon fra årsmøtet Nordland Bondelag "Alle skal få"

Ungdomsgruppa anbefaler at lokale bondelag (i hovedsak Sortland Bondelag og Vefsn & Grane Bondelag), styremedlem i Nordland Bondelag og ungdomsgruppa arbeider videre med en case ift rekruttering til naturbruksskolene.

Årsmøte Nordland Bondelag

Det nye styret i Nordland Bondelag

Unge bønder kurs 2013

Det ble avholdt Unge Bønder kurs på Radisson Blu Hotell i Bodø, 22. – 24. februar. Det var 28 deltakere på kurset.

Tørre og Spørre

Siste post på programmet av vervekurset i dag, kl.er 18.00, og vi skal tørre og Spørre, teori ut i praksis

Vervekurs for verveansvarlige i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag har samlet verveansvarlige i fylket til vervekurs på Saltstraumen

Resultater etter årets jervejakt

Lisensjakta på jerv for sesongen 2012/13 er nå over, og resultatet for året ble 57 felte jerver på landsbasis. 18 av disse ble felt i Nordland. Dette tilsvarer nesten 40 % av de skutte jervene på landsbasis. Bra jobba, Nordlands jervejegere!

Motivasjonsseminar !

På Landbrukshelga 23. - 24. februar på på Radisson Blu Hotel, Bodø avholdes motivasjonsseminar om potet, bær og grønnsaker.

Landbrukshelg på Radisson BLU i Bodø 23.-24. februar

Kom alene, ta med deg naboen, ungdommen i huset, ektefellen, samboeren eller kjæresten og velg mellom flere ulike kurs og foredrag.

Regionmøter 2013

Nordland Bondelag innkaller herved lokallagsstyrene til årets regionmøter.

Invitasjon til kurs for unge bønder på Radisson Blu Hotell, Bodø 2013

Vi invitere nå til det årlige populære eierskiftekurset for unge bønder. Kurset blir arrangert sammen med Samvirkeorganisasjonene Nortura, Tine og Felleskjøpet Agri.

Innkalling til årsmøte og seminar, Nordland Utmarkslag

Nordland Utmarkslag vil også i år arrangere utmarksseminar på Fauske. Seminaret skal avholdes fredag 8. – lørdag 9. februar. 2013

Ny rekord på lisensfelling av jerv i Nordland

Natt til onsdag 19.12.2012, ble det satt ny rekord på lisensfellinga i Nordland. Bergfall Rovviltlag i Sørfold kommune felte en hannjerv på åteplassen sin ca. klokken 01:00. Dette var jerv nummer elleve denne sesongen og med det er det satt ny rekord på lisensfellinga av jerv i Nordland.

Rekrutteringsundersøkelser, elgjakt i Nordland

Høsten 2012 er det blitt utført undersøkelser innen rekruttering av nye elgjegere i Nordland. Tidligere kurs i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Statskog er her blitt evaluert samtidig som innspill til fremtidige kurs er samlet inn.

God jul til dere alle

Nordland Bondelag Takker alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for arbeidsåret 2012.

Jervejaktkurs i Nordland

Jervejaktkurs Saltdal, 17. november samt Hattfjelldal 24. november. Begge jervejaktkursene høsten 2012 er nå avholdt og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært gode.

Smaken av lokalmat

Prosjektet «Smaken av lokalmat» skal spre kunnskap om norske lokalmatprodusenter blant det store publikum, og samtidig gjøre relevante støtteordninger kjent for nye eller etablerte produsenter.

Vi blir ikke mette av skattelette

I dag lanserer Norges Bondelag den digitale flyeren ”Vi blir ikke mette av skattelette”.

Arktisk Landbruk tar ny sats!

Landbruks- og matministeren gir Arktisk Landbruk 9 millioner kr. over tre år!

Skattekurs i Nordland 2012

I dag 5. november starter vi med Temadag rettslære på Rica Hotell i Bodø.

Det nytter å tørre

Reidar Eriksen tør å spørre. Melkebonden har det siste året vervet 13 personer.

Bedre jervejakt i Nordland

Første ”prosjektjerv” felt

Jervejaktkurs høsten 2012

Prosjekt Utmark skal arrangere 2 kurs i jervejakt høsten 2012. Lørdag 17. november: Jervejaktkurs i Saltdal (Nordland Nasjonalparksenter). Og Lørdag 24.november: Jervejaktkurs i Hattfjelldal (Unkervatnet Skytehus).

Bondelagene i Vesterålen bekymret for industrien i Troms

Tirsdag hadde Bondelagene i Vesterålen invitert Norges Bondelags nestleder Berit Hundåla til Kleiva for å legge en strategi for framtida.

Prosjekt Sperrevassdrag i Nordland

Det ble utplassert oppvandringsfeller i hele 10 vassdrag sommeren og høsten 2012. I skrivende stund er det fortsatt flere vassdrag som har sine feller i drift, mens andre vassdrag har avsluttet røktingen og tatt fellene ut av elva.

Status for prosjekt "Bedre jervejakt i Nordland"

Prosjektet har som mål å stimulere til dannelse av nye jaktlag, samtidig som etablerte jaktlag/jegere også skal støttes.

Stortingsvalget 2013 blir hovedtema når Norges Bondelag kaller sammen til lederkonferanse 26. og 27. september.

Lederkonferansen samler Bondelagets tillitsvalgte i form av styret, alle fylkeslederne og organisasjonssjefene, i tillegg til ansatt ledelse og tillitsvalgt og ansatt ledelse i samvirke organisasjonene.

Jervejaktkurs høsten 2012

Prosjekt Utmark fortsetter sitt arbeid med prosjektet ”Bedre jervejakt i Nordland”, og mye arbeid er allerede utført. 2 jervejaktkurs skal avholdes høsten 2012, kontakt Prosjekt Utmark for påmelding!

Åpen gård i Vefsn

Vefsn Bondelag arrangerte åpen gård den 9. september. Og takker vertskapet Mertehe og Asbjørn Sæther for at de åpnet gården sin.

”Trygghet og helse i landbruket” Kick-off i Nordland

Landbrukets HMS-tjeneste hadde markering og start av kampanjen ”Trygghet og helse i landbruket” i Nordland onsdag 12. sept. på gården hos familien Jan Storteig, Godøynes utenfor Bodø.

Invitasjon!

Kick-off for landsomfattende HMS-kampanjen ”TRYGGHET OG HELSE I LANDBRUKET” I Nordland skal det skje på gården til Jan Storteig, Bodø, onsdag 12. september 2012, kl 11.00 – 13.00.

Landbruk i Nordavind

Arktisk Landbruksmesse på Kleiva i Sortland ble en suksess

Fagdag i potet

Helgeland Landbruksrådgivning inviterte til potetfagdag 30.08.12.

Åpen Gård og 100 års jubileum

11. august 2012, åpnet Sissel og Hans Anton Arntsen på Øvergård i Ballangen, fjøsdørene for alle og enhver. En moderne gård og kubingo ble en innertier.

Arktisk landbruksmesse, Kleiva 24. – 26. august

Nordland Bondelag skal ha stand på ”Landbruk i nordavind” – arktisk landbruksmesse på Kleiva i Vesterålen.

Nordland Bondelag på studietur i Østfold

Styret i Nordland Bondelag sammen med administrasjonen har i sommer gjennomført en studietur i Østfold samt møte med styret i Østfold Bondelag.

God sommer

Nordland Bondelag tar ferie og kontoret blir stengt i perioden 6. juli til 6. august. Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

BU prisen 2012

Innovasjon Norge søker kandidater til Bygdeutviklingsprisen 2012

”Fag eller fest” – Elin Røeds masteroppgave om lokallagsarbeidet i bondelaget – er nå ferdig

Elin Lohne Røed har gransket lever og nyrer i Bondelaget. Hun ville finne ut hva som motiverer de tillitsvalgte i lokallaga.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere