Under seminaret fikk vi som dere kan se i programmet under et variert innhold med forelesninger fra skatteetaten, Statskog, Miljødirektoratet, NINA, Perfish og lokale utmarkslag. Det var 24 påmeldte deltakere til arrangementet, samt enkelte lokallag som fulgte presentasjonene digitalt.
Program Utmarksseminar, Fauske Hotell (Scandic), 30-31 oktober 2020.

30. OKTOBER:

11.30-11.45    Registrering og kaffe

11.45-12.00    Velkommen til Årsmøte og utmarksseminar v/ Magnar Svandal,

             leder Nordland Utmarkslag

12.00-12.30    Presentasjon av Perfish  -nettbaserte løsninger for salg av fiskekort

12.30-13.30    Lunch

13.30-15.00    Skatt og avgifter for utmarkslag som bedriver salg av jakt og fiskerettigheter, Skatteetaten v/ Nina Haug Johansen

15.00-15.15    Kaffepause

15.15-16.00    Myndighetenes syn på problematikken rundt pukkellaks og veien videre, Jarle Steinkjer miljødirektoratet.

16.00-16.15    Hvordan bekjempes pukkellaks lokalt? v/Inge Bernt Nilsen, Roksdalsvassdraget

16.15-16.45    Kultivering av ferskvann. Tynningsfiske og prøvefiske

            Bjørn Rasch- Tellefsen (Hellandsberg Grunneierlag).

16.45-17.15    Pause

17.15-19.00    Årsmøte Nordland Utmarkslag

20.00 ->          Festmiddag   

31. OKTOBER

09.00-10.00    Hvilke alternativer har grunneiere for salg av elgjakt og rypejakt?

             v/Oddgeir Andersen, NINA   

10.00-10.15    Kaffepause

10.15-10.30    Lokal rypeforvaltning på Andøya, Stig Torsteinsen og Magnar Svandalen

10.30-11.15    Rypeforvaltning på Statskogs eiendommer (bestandskartlegging, høstbart overskudd), Introduksjon av hønsefuggelportalens takseringsapp,

              v/ Arnold Fosshaug Berg, Statskog.

11.15-11.45    Elgforvaltning på Statskogs eiendommer, Arnold Fosshaug Berg, statskog.

11.45-12.00    Lokal elgforvaltning, Magnar Svandalen

12.00-12.15    Avslutning med styreleder.

12.30 ->          Avsluttende Lunch

 

Årsmøtet for Nordland Utmarkslag ble gjennomført 30. oktober hvor 9 saker ble behandlet. Referat fra årsmøtet er sendt ut til lokallagene pr. epost. Det jobbes nå for å arrangere et nytt seminar/årsmøte i 2021. På grunn av covid-19 ser vi på alternative måter for å gjennomføre arrangementet. Mer informasjon vil komme pr. epost etter hvert.

Vi vil takke de som deltok på seminaret for at de bidro til at vi fikk et flott arrangement. Jeg vil også takke medlemmer og styret i utmarkslaget for samarbeidet i 2020 og ser fram til et nytt og spennende år som sekretariat for Nordland Utmarkslag.

På lenkene under vil dere finne de fleste PowerPoint-presentasjonene fra seminaret.

Jakt som næringsvei – Oddgeir Andersen (NINA)

MVA og skatt for salg av jakt og fiske – Skatteetaten

Pukkellaks – Jarle Steinkjer (Miljødirektoratet)

Kartlegging av fiskebestander – Bjørn Rasch Tellefsen