Nyheter

Inn på tunet-skolen

Inn på tunet- skolen (IPT-skolen) er et kompetanseprogram som er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat, Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet.

Lær deg kuvettreglene!

I sommer skal både folk og dyr ut og nyte naturen. For å unngå konflikter og ulykker har friluftslivs- og bondeorganisasjoner laget kuvettreglene.

Mat og forsvar – hånd i hånd

Landbruks- og matminister Geir Pollestad fikk høre Innlands-tankene om å knytte verdikjeden for mat tettere mot Forsvaret.

Alvorlig rovdyrsituasjon - må sikre midler og samarbeid

Styret i Innlandet Bondelag jobber nå hardt for å hindre nye rovdyrskader. Bondelaget etterlyser påfyll av skadefellingsmidler, men også bedre fellingssamarbeid på tvers av kommunegrenser.

Frykter stort frafall av mjølkebønder

- Selv om det er gjort noen grep både i mjølkeøkonomien og investeringsstøtta, frykter jeg at det i enkelte fjellregioner og kommuner kan bli vanskelig å opprettholde produksjonsmiljøa.

Storberget til årsmøtet - Forsvaret er dere!

Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget åpnet andre møtedag på Bondetinget med innlegg på vegne av forsvarskommisjonen. - Soldater uten godt brød er meningsløst, sa Storberget. 

Prisdryss på Bondetinget: To lag ble årets lokallag

Både Tynset Bondelag og Nes og Flå Bondelag er årets lokallag i Norges Bondelag. To landbruksskoler vant dessuten den splitter nye HMS-prisen, og Tor-Erlend Eiane ble årets verver.

Vi må få fjernet rein på innmark! 

Hver høst strømmer det mange tusen rein inn på innmarka i Tufsingdalen og Os kommune. Vi er maktesløse og rettsløse. Hjelp oss!

Vi må være gromme, ekte, rause og stolte. Da øker vi omdømmet vårt.

Vårt omdømme, eller hvordan vi oppleves av andre er et viktig premiss for en attraktiv og fremtidsrettet næring. Dette trenger vi for å nå målet og økt selvforsyning, er Camilla Rostads klare melding til Bondetinget.

Flommeldinga ofrer landbruk og dyrkamark

- Skal graset i Gudbrandsdalen, eller pottisa i Solør ofres for at de ikke skal bli bløte på beina på Lillestrøm?, spør Magnus Mo Opsahl om under generaldebatten på Bondetinget i dag.

Innovasjonspris til Trekkstengløft UB

Hele skolen var invitert til kakefest da Innlandet Bondelag og SpareBank 1 Østlandet kom for å overrekke årets Innovasjonspris til ungdomsbedriften Trekkstengløft UB. Både elever og lærere strålte over prisen.

Potet og planteglede i Eventyråsen barnehage!

Ivrige barn viste stor interesse for både traktor og planter da Østre Toten Bondelag, sammen med Fagforum Potet, kom med både planter, settepoteter og annet utstyr for matproduksjon.

Norges Bondelag søker rådgiver til Innlandet – matregion nummer 1!

Kravene til matproduksjon er i kraftig endring, og diskusjonen om selvforsyning står høyt på agendaen. Norsk landbruk er viktigere enn noen gang, og Innlandet er landets største mat- og landbruksfylke.

Trygg mat og god dyrevelferd koster

Vi må produsere mat på de ressursene vi har, sa leder i Gausdal Bondelag, Anders Sønstevold, da han i dag tok imot Landbruks- og matminister Geir Pollestad i sola i Østre Gausdal.

- Avtalen på drøyt tre milliarder kroner er viktig!

Et samla landbruk har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2025. – Avtalen er viktig for landets matberedskap, og for at bonden kan satse for framtida, sier ledelsen i Innlandet Bondelag.

Tydelige beskjeder til Staten og jordbruksoppgjøret

Nå må politikere mene alvor med økt sjølforsyning og bedre matberedskap - tillitsvalgte i Innlandet Bondelag har tydelige beskjeder til Staten og jordbruksoppgjøret!

Naturskadesaker etter flom 2023 - trenger raske avklaringer!

- Vi må få rask avklaring på naturskadesaker etter flommen i august 2023 – det er kritisk, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

- Etterslepet er stort, det må til mer penger!

- Dette er ikke nok penger for å svare ut Stortingets nylige marsjordre om økt selvforsyning, da må det mer penger til for å dekke etterslep, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Krav med løsning for økt sjølforsyning

Dagens krav er faglagenes løsning for et steg videre slik at bøndene kan bidra til å øke sjølforsyning av mat i Norge. - At vi produserer så mye som mulig av egen mat er det eneste riktige i en urolig verden, vi støtter Stortingets vedtak om 50 prosents sjølforsyning, sier ledelsen i Innlandet Bondelag.

Astrid er ny organisasjonssjef i Innlandet

Astrid Simengård (56) er ny organisasjonssjef i Innlandet Bondelag. Hun startet i Norges Bondelag som organisasjonskonsulent i Oppland Bondelag i 1998 og kjenner Innlandet og laget godt.

Den stille drapsmaskina truer matproduksjon og fugleliv

-Vi trenger hjelp for å berge husdyrholdet i Dovre, sier sauebonde Torbjørn Elvestad. Han sikter her til jerven som herjer spesielt i Nord-Gudbrandsdalen. – Fortsetter det slik, vil det ikke være sau igjen på Dovre om fem år, tror han.

Ungdomsstemmene ble tross alt hørt!

Nærmere 100 elever fra naturbruksskolene i Innlandet var å se med tydelige matbudskap på Eidsvolls plass da meldinga om sjølforsyning og bondeinntekt skulle behandles i Stortinget 18. april.

– Vi har vært en politisk kasteball

Norges Bondelag synes det er svært beklagelig at bondens inntekt og norsk matproduksjon har vært en politisk kasteball. – Vi hadde håpet på mer fra Stortinget, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Se webinar om ny gjødselbrukforskrift

Her kan du se et webinar, samt lese plansjene som ble brukt, angående forslaget om ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel som er på høring.

300 innlendinger til Oslo for å demonstrere for maten vår!

Stortingsmelding nr. 11 om økt sjølforsyning, inntektsopptrapping og nytt tallgrunnlag må forbedres. Politikerne må påvirkes, og medlemmene i Bondelaget samles foran Eidsvolls plass til demonstrasjon før stortingsbehandlinga torsdag 18. april. 300 innlendinger drar til Oslo.

- En tung dag, dette er vår generasjons mulighet!

Styret er svært skuffet over næringskomiteens innstilling til Stortingsmelding nr. 11 om sjølforsyning og økte inntektsmuligheter.

Nullvisjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa

I dag signerte Norges Bondelag en intensjonsavtale med flere andre aktører om en nullvisjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa.

Nye grenseverdier for kadmium

Bondelaget har vært i dialogmøte om regelverk angående grenseverdier for kadmium. Nye grenseverdier vil få konsekvenser, og det er behov for kunnskapsbygging og eventuelt også erstatningsordninger.

Viktige møter med politikere før behandling av Stortingsmeldinga

Stortingsmeldinga skal behandles i Stortinget etter påske. Innlandet Bondelag har de siste dagene møtt flere Stortingspolitikere fra Innlandet for dialog der vi har synliggjort bondens hverdag og hva som trengs framover.

Representantskapet mener: Norsk mat er den beste beredskapen

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Nytt regelverk for gjødselspredning

I går kom Regjeringen ut med ny forskrift for spredning av gjødsel på høring. Det er stor spenning til forskriften som skal sikre god utnytting av gjødsla og balansere forholdet mellom matproduksjon og miljø.

Kostråd og forsvar på agendaen under årsmøtet

Årsmøtet i Innlandet Bondelag fikk besøk av MatPrat og Heimevernet, det ga oss både bekymring og betryggelse.

Viktig ledelse for økt sjølforsyning og totalberedskap

Elisabeth Gjems er gjenvalgt som leder i Innlandet Bondelag for en ny periode, og Bjørn Olav Søndrol fra Vang i Valdres er valgt som ny nestleder. Det blir en lederduo med god organisatorisk og politisk erfaring.

Topplaget er Tynset!

Tynset Bondelag er kåret til årets lokallag i Innlandet Bondelag 2023 for svært iherdig innsats det siste året, men også for særs god innsats over år. – Moro, sa sjefen av topplaget, Olav Urset Østigård.

Leder med klare tanker om jobben videre!

Årsmøtetale med viktig tilbakeblikk, men hovedfokus på den viktige jobben framover.

- Ikke godt nok for matsikkerhetens skyld!

- Det er bra at Regjeringa legger fram denne planen, men det er ikke godt nok for å bidra til økt sjølforsyning, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Supertirsdag i Innlandet Bondelag!

Årets viktigste styremøte ble avholdt på tirsdag med utarbeidelse av Innlandet Bondelag sitt innspill til jordbruksforhandlingene.

Superverver fikk besøksgave

Ole Thomas Trøan Hummelvoll ble Innlandet Bondelags superverver i 2023, og han fikk som lovet besøk av fylkesstyret i Innlandet - det ble et «hjertelig» besøk.

Årsmøtedokumenter er sendt ut

Årsmøtedokumentene for årsmøtet 13.-14. mars er nå sendt ut til alle årsmøtedelegater.

Valgnemndas innstilling til årsmøtet i Innlandet Bondelag

Elisabeth Gjems innstilles som leder for en ny periode, og Bjørn Olav Søndrol fra Vang i Valdres innstilles som ny nestleder. Det blir en lederduo med god organisatorisk og politisk erfaring.

Teams-møte: Velferdsordninger for bonden

Innlandet Bondelag og Vestland Bondelag inviterer til Teams-møte: Velferdsordninger for bonden ved sykdom, svangerskap og fødsel, 4. mars kl. 19.00 – 20.30.

100 % engasjement i Innlandet før forhandlinger

Alle lokallag i Innlandet har bidratt til studie- og høringsarbeidet i forkant av jordbruksforhandlingene - knallbra jobba!

Landbruksministeren fikk spørsmål fra de unge

- Du må legge til rette for at vi kan starte uten å gå i minus, sa en av de unge som hadde møtt opp for å snakke med landbruksminister Geir Pollestad i Gjøvikhallen 19. februar.

-Innlandet er beredskapsregion nr. 1

Det sa beredskapsminister Emilie Enger Mehl da hun besøkte folkemøte om landbruk og beredskap i Elverum 23. januar. Folkemøtet var en del av Agenda Innlandet-arrangementet.

Folkemøte om landbruk og beredskap!

Matsikkerhet og beredskap angår alle - Innlandet Bondelag arrangerer derfor åpent folkemøte om LANDBRUK OG BEREDSKAP!

Dråpen…

Noen ganger er det bare en dråpe som skal til før begeret flyter over. Da renner det ikke bare en dråpe ut, men en hel masse vann.

Politikerkontakt i 2023

Politisk kontakt er en viktig del av Bondelagets arbeid. Vi har både arrangementer og debatter, møter og mer uformell kontakt. Ofte tar vi kontakt, noen ganger blir vi invitert.

Senk skuldrene og se hverandre i jula!

2023 har vært et krevende år for næringa. Prøv nå å senke skuldrene og husk å ta vare på hverandre, og ikke glem fjøsnissen i jula.

Må ha kontroll på genetisk viktig ulv

Ulven som viser seg å være genetisk viktig for den innavla ulvestammen, må radiomerkes, slik at jakta kan starte igjen, mener Norges Bondelag.

Vi må også sikre matjorda!

Norges Bondelag har nå sendt inn sitt høringsinnspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om flom og skred. – Nå er det alvor, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere