Elever og lærere fra naturbruksskolene reiste sammen med Innlandet Bondelag i busser til Oslo for å demonstrere og påvirke politikerne til å verdsette matprodusentenes innsats på lik linje med andre arbeidsgrupper.

Både nasjonale medier, regionale og lokale medier i Innlandet er fylt med demonstasjonssaker og landbrukshistorier, og de unges stemmer har virkelig blitt hørt. Deres stemme er også kanskje den aller viktigste stemmen med tanke på framtida til landbruket, norsk matproduksjon, sjølforsyning og beredskap.

Mange er skuffet og lei seg over både politiske prosesser og resultatet av stortingsbehandlinga, og det med rette, men nå må Bondelaget rette fokuset mot årets forhandlinger.

Nå handler det om å få til et best mulig forhandlingsresultat – med mål om inntektsutjamning og å legge grunnlag for at ungdommen skal få framtidstro for å satse på et liv i landbruket.

Vi ønsker faglagene lykke til med prosessen, og til alle politikere vil vi minne om:  

Ingen inntekt – ingen bonde!

Ingen bonde – ingen mat!

Ingen mat – hva da?


#vilagermatendin #landbrukerberedskap #norgetrengerbonden

Se eksempler på mediesaker i Innlandet her:

Glåmdalen: Tilde (17): – Tragisk! Drømmen henger i en tynn tråd

Oppland Arbeiderblad og Toten i dag: Lokale bønder er på plass foran Stortinget

Østlendingen og Hamar Arbeiderblad: - Det handler om framtida vår

Gudbrandsdølen Dagningen: – E må innrømme at e gret ein skvett

NRK: Bønder demonstrerer