Nyheter

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Årsmøter i lokallagene 2022

I løpet av de neste ukene avholder Innlandets 67 lokallag sine årsmøter. En viktig arena for å drøfte landbrukspolitikk og medlemsaktiviteter. Hva er viktig for deg som medlem? Her er oversikt over alle lokallagsårsmøter.

Julie Engeloug-Grimset Gård er årets vinner av Innlandets Matpris

Fire finalister knivet jevnt fram til målstreken, og helt til topps i årets kåring kom Julie Engeloug fra Grimset Gård i Løten. Hun produserer bringebær og bringebæropplevelser på Løten og fikk overrakt prisen under siste dag av Midt i Matfatet.

Hvem av disse fire bør vinne?

Innlandet matpris er inne i finalerunden. Hvem synes du bør få prisen i år? Finalistene er: Valmsnes Gård v/ Jonas Ruud-Lund og Julie Dahl, melkebonde og "kufluenser" Bjørnhild Vigerust, Grimset Gård v/Julie Engeloug og Vang Gård v/Per Odd Gjestvang og Camilla Rostad.

Rustet til høstens inntektsarbeid

Tydelige oppdrag til stortingspolitikerne, innholdsrike kurs og fagforedrag, samt viktig dialog med ansatte i Norges Bondelag. Fylkesstyret i Innlandet Bondelag har hatt to gode og intense arbeidsdager i Oslo for å bygge opp til høstens og vinterens inntektsarbeid.

Hvem fortjener Innlandets matpris?

Kandidatjakten er i gang: Hvem fortjener heder og ære og 25.000 kroner som vinner av Innlandets Matpris i år? Sparebank 1 Østlandet og Innlandet Bondelag ønsker nå innspill på fremragende matambassadører. Meld inn din favoritt!

Innovasjonspris til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Blæstad-student Ole Andreas Rye er årets vinner av innovasjonsprisen. Det er Innlandet Bondelag og Sparebank1 Østlandet som står bak prisen. Rye får prisen for presisjonsgjødsling av husdyrgjødsel.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Eierskiftekurs i landbruket - tre kurs høsten 2022/vinteren 2023

Innlandet Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2022 og vinter 2023; på Dombås 1.-2. oktober, på Honne, Biri 3.-4. desember og på Elverum 18.-19. februar 2023.

Korn i alle binger

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre Norges befolkning nok og trygg mat produsert på norske naturressurser. Vi vil ha kønn i alle binger, sa Åse Sundvor i generaldebatten på Bondetinget.

Unge planteprodusenter i Innlandet

Små, ivrige barnehender tar forsiktig i kålplantene som Ida Gillebo overrekker ungene i Hågåsletta Barnehage i Øyer. Barnehager rundt om i Innlandet får denne uka overrakt et plantebrett fra Bondelaget for å prøve ut egen matproduksjon.

- Første steg i nødvendig snuoperasjon

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023. – Et første, viktig steg i en snuoperasjon for landbruket. Men det er også krevende elementer her, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag. 

Søker om redusert vannføring fra Mjøsa

Området rundt Mjøsa domineres av landbruk og matproduksjon, og flere varsler nå om vanskeligheter med vanning pga kritisk lav vannstand. Innlandet Bondelag har i dag sendt en klar oppfordring til Glommen og Laagens Brukseierforening om å redusere tapping fra Mjøsa.

Feil strømspenning kan være livsfarlig

Har du for lav eller for høy spenning på strømnettet, kan det være svært farlig. Etter 39 år med store faremomenter, fikk Ole Kristian Sørlie nødvendig hjelp. Vær obs på mulige feil hos deg og forlang spenningsmåling fra nettselskapet hvis du oppdager mulig feilspenning.

- Innfrir ikke på inntektsløft

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft. – Vi skal opp fra knestående etter mange år med manglende lønnsomhet. Da trengs et kraftig inntektsløft nå, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag. 

Nødvendig krav i krisetid

Jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og derfor stuper inntektene. – Vi må løftes ut av en håpløs situasjon. Kravet viser hva som må til for å sikre matproduksjonen framover, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Sammen for et godt jordbruksoppgjør

LO Innlandet, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og Innlandet Bondelag har gått sammen om et tydelig budskap før årets jordbruksforhandlinger. Matproduksjonen en bærebjelke for sysselsetting, næringsliv og bosetting i Innlandet. Inntektene i jordbruket må løftes opp på samme nivå som resten av samfunnet, konkluderer uttalelsen.

- Situasjonen er ille, nå er det opp til regjeringen

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune har tatt inn over seg den kritiske situasjonen i jordbruket, og brukte formuleringer som ille og skikkelig alvor. De var klare på hvor løsningene må ligge: - Nå er det opp til Staten, det er i regjeringen løsningen ligger, sa fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp).

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Jorda egner seg kun til gras, men vi er definert som kornområde

Jorda her egner seg ikke til korndyrking, sier leder i Fåberg Bondelag Ole Kristian Jensvoll, men vi er i en kornkommune, og grasproduksjon skal ikke prioriteres. Soneproblematikken var tema da leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var på besøk.

La fram den fortvilte situasjonen for Gimming

- Det er flaut at Norge baserer matproduksjonen sin på et slikt opplegg, sier Bjørnar Strandbakke, som driver to gårder, har faren i full aksjon som kårkall, har flere jobber attpå, og enda sliter med å få økonomien i hop.

Gjems og Hegge gjenvalgt som lederduo

Elisabeth Gjems og Kristina Hegge ble gjenvalgt som leder og nestleder på Innlandet Bondelags årsmøte 17. mars 2022. Nye medlemmer i fylkesstyret er Erling Olav Eriksmoen fra Våler og Bjørn Olav Søndrol (fast møtende første vara) fra Vang i Valdres.

Samlet lag for kraftig krav

- Det vi har diskutert oss fram til på årsmøtet her, er en viktig seier. Vi skal fortsette, og vi skal vinne, sa Hans Jørgen Boye på Innlandet Bondelags årsmøte etter en engasjert debatt om inntektskrav i en kritisk tid for jordbruket. – Nå er det bånn gass framover, vi er et samlet lag med svært store forventninger til årets oppgjør, sa Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

Folldal ble årets lokallag

Gratulerer så mye til Folldal Bondelag med utmerkelsen Årets lokallag i Innlandet 2021, etter knallgodt organisasjonsarbeid det siste året! Lunner Bondelag, Jevnaker Bondelag, Tufsingdalen Bondelag, Tynset Bondelag og Torpa Bondelag har også jobbet svært godt, og fikk heder, ære og noen artige godbiter.

Politisk enighet om kritisk situasjon

Kritisk økonomi, enormt inntektsgap og dramatisk situasjon – det brede politiske panelet på Innlandet Bondelags årsmøte var imponerende enige om nåsituasjonen. Vegen videre var dog mer uklar.

- Sammen skal vi få til tidenes beste jordbruksoppgjør

Enormt krevende tider for norsk jordbruk og store forventninger til politiske løsninger var gjennomgangstone i årsmøtetalen fra leder Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag. – Sammen skal vi få til tidenes beste jordbruksoppgjør, sa leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag i sin tale.

Klart for årsmøte med viktige debatter 16.-17. mars 2022

Vel 180 delegater og gjester møtes til årsmøte i Innlandet Bondelag på Lillehammer. Matberedskap og den kritiske økonomiske situasjonen blir et sentralt tema i møtet.

Årsmelding og kavalkade ut til folket!

For å gi innblikk i alt Bondelaget driver med, er Innlandet Bondelags årsmelding i lettlest-format sendt ut til alle de 11.000 medlemmene via Bondebladet denne uka. Husk å fiske det ut av avisa!

Gjems og Hegge ønskes fortsatt som lederduo i Innlandet Bondelag

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Elisabeth Gjems som leder og Kristina Hegge som nestleder. Her er innstillingen foran årsmøtet.

Vil få til et godt oppgjør i år

Dialogen med politikerne er tett, god og av stor betydning i forkant av uhyre viktige jordbruksforhandlinger til våren. - Den store jobben for oss blir å tette inntektsgapet. Det ikke gjort i en fei. Men at vi venter på tallgrunnlaget skal ikke stå i veien for å få til et godt oppgjør i år, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen for strøm

Hvordan slår strømkompensasjonen ut for deg som bonde og hva har Bondelaget gjort for å gjøre ordningen mer treffende for landbruket?

Reinsdyr i tusentall tråkker opp beitemarka og bøndene mister ressursgrunnlaget

Dyra dør i fjøset samtidig som neste års avling blir ødelagt. For en bonde fins det knapt et større mareritt. Rein som invaderer innmarka i Tufsingdalen er en katastrofe for beitebrukerne.

Solid ballast for et viktig arbeidsår

130 deltakere fikk både ballast og utløp for engasjementet i særs avgjørende tider for norsk landbruk. Knall diskusjoner og solid lagbygging på Innlandet Bondelags ledermøte foran et viktig og travelt arbeidsår.

Klart budskap om inntekt

Inntekt, inntekt, inntekt var den skarpe gjennomgangstonen som stortingsrepresentantene Rune Støstad (Ap, Oppland) og Per Martin Sandtrøen (Sp, Hedmark) fikk høre fra Innlandet Bondelags ledermøte.

Advarer mot å fjerne investeringspakke til landbruket

Hedmark og Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Innlandet Bondelag advarer mot å fjerne investeringspakka på 200 millioner kroner fra regjeringas tilleggsproposisjon slik SV foreslår i sitt alternative statsbudsjett.

Trengs flere tiltak mot villsvin

- Stikk i strid med myndighetenes Handlingsplan mot villsvin, er det en sterk framvekst av villsvin langs svenskegrensa sør i Innlandet. Vi forventer nå at departementene tar handlingsplanen opp til evaluering, og setter inn flere tiltak, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Årsmøter i lokallagene 2021 - møt opp og engasjer deg

67 lokallag i Innlandet Bondelag avholder sine årsmøter i løpet av de neste ukene. En viktig arena for å drøfte landbrukspolitikk og medlemsaktiviteter. Hva er viktig for deg som medlem? Her er oversikt over alle lokallagsårsmøter.

Bli med på Blæstaddagen - tema bærekraft!

Meld på til Blæstaddagen 21. oktober 2021! Høyaktuelt og særdeles matnyttig tema: Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam. Se komplett program og påmeldingsinfo her.

Ku-influenser Nora er vinner av Innlandets Matpris 2021

Det jevn kamp i sluttspurten, men flest stemmer gikk til ei som ikke er redd for å bruke seg sjøl når bondens hverdag skal formidles. Nora Sandberg fikk overrakt Innlandets Matpris 2021 under Midt i matfatet i dag.

Feirer poteten på Midt i matfatet

Innlandet Bondelag trår til med en knasende sprø feiring av poteten på mat- og landbruksfestivalen Midt i matfatet på Hamar. Innlandet er landets største potetfylke, og vi oppfordrer: Ta en potet! Den er gull for klima, for din ernæring og så er den alltid anvendelig!

Har møtt alle stortingskandidatene

Nå har Innlandet Bondelag hatt møter med toppkandidatene i alle partiene som ligger an til å kunne få inn representanter ved stortingsvalget. Budskap til dem alle: Inntekt på nivå med andre grupper i løpet av fire år! Se møtene her!

Gjensidig avhengige av lønnsom matproduksjon

NNN, NHO Mat og Drikke, LO i Innlandet, HOFF SA og Innlandet Bondelag med felles offensiv for inntekt og rammebetingelser i norsk matproduksjon.

Innlandets Matpris 2021 - stem fram din favoritt blant finalistene

Sjelden har vi hatt en så mangfoldig gjeng med finalister til Innlandets Matpris. Felles for dem alle er at de fremmer mat og landbruk på en positiv måte. Stem på din favoritt fram til og med mandag 13. september.

Bugnende suksess med dyrking i barnehagene

I mai delte Innlandet Bondelag ut oppunder 10.000 kålplanter fordelt på alle Innlandets 380 barnehager. Nå er det tid for høsting og matlaging. For en bugnende og velsmakende opplevelse vi fikk i Skramstad barnehage i Vang i Hamar!

Fremmet lokal mat til Grimsdalshytta og DNT

I samarbeid med Bondelaget skal Den Norske Turistforenings hytter bli enda bedre på kortreist og lokalprodusert mat. Da Bondelagskokk Halvar Ellingsen besøkte Grimsdalshytta i Dovre for å gi inspirasjon, ble blant annet byggryn og oster fra Dovre Ysteri tatt i bruk på nye måter i menyen.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Innlandet er seterfylket nummer 1!

Smak på ordene: seterstue og seterfjøs, budeie og setervoll, kulokk og laling. Seterkulturen gir oss mange gode assosiasjoner og er en viktig del av kulturarven og identiteten for mange.

Derfor er det ramme alvor

Så langt har Innlandet Bondelag hatt opplegg og møter med stortingskandidatene for KrF, Sp, Venstre, MDG og Høyre, og har særlig lagt vekt på behovet for en opptrappingsplan slik at bønder får inntekt på linje med andre. Hittil har Sp gått lengst i løftene, men vi trøkker på videre.

Se som det vokser

De små kålplantene lokallagene i Innlandet Bondelag delte ut til barnehagene i vår, har nå vokst seg til store og fine kålplanter.

Politisk krafttak og opptrappingsplan - på ramme alvor

- Norske bønder står i en alvorlig situasjon, og et politisk krafttak er helt nødvendig. Vi krever en opptrappingsplan slik at inntektsgapet tettes innen utløpet av 2025. Dette skal vi fortelle til stortingskandidatene våre gjennom sommeren og fram mot valget, sier leder Elisabeth Gjems og nestleder Kristina Hegge i Innlandet Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere