Nyheter

Klart budskap om inntekt

Inntekt, inntekt, inntekt var den skarpe gjennomgangstonen som stortingsrepresentantene Rune Støstad (Ap, Oppland) og Per Martin Sandtrøen (Sp, Hedmark) fikk høre fra Innlandet Bondelags ledermøte.

Advarer mot å fjerne investeringspakke til landbruket

Hedmark og Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Innlandet Bondelag advarer mot å fjerne investeringspakka på 200 millioner kroner fra regjeringas tilleggsproposisjon slik SV foreslår i sitt alternative statsbudsjett.

Trengs flere tiltak mot villsvin

- Stikk i strid med myndighetenes Handlingsplan mot villsvin, er det en sterk framvekst av villsvin langs svenskegrensa sør i Innlandet. Vi forventer nå at departementene tar handlingsplanen opp til evaluering, og setter inn flere tiltak, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Årsmøter i lokallagene 2021 - møt opp og engasjer deg

67 lokallag i Innlandet Bondelag avholder sine årsmøter i løpet av de neste ukene. En viktig arena for å drøfte landbrukspolitikk og medlemsaktiviteter. Hva er viktig for deg som medlem? Her er oversikt over alle lokallagsårsmøter.

Bli med på Blæstaddagen - tema bærekraft!

Meld på til Blæstaddagen 21. oktober 2021! Høyaktuelt og særdeles matnyttig tema: Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam. Se komplett program og påmeldingsinfo her.

Ku-influenser Nora er vinner av Innlandets Matpris 2021

Det jevn kamp i sluttspurten, men flest stemmer gikk til ei som ikke er redd for å bruke seg sjøl når bondens hverdag skal formidles. Nora Sandberg fikk overrakt Innlandets Matpris 2021 under Midt i matfatet i dag.

Feirer poteten på Midt i matfatet

Innlandet Bondelag trår til med en knasende sprø feiring av poteten på mat- og landbruksfestivalen Midt i matfatet på Hamar. Innlandet er landets største potetfylke, og vi oppfordrer: Ta en potet! Den er gull for klima, for din ernæring og så er den alltid anvendelig!

Har møtt alle stortingskandidatene

Nå har Innlandet Bondelag hatt møter med toppkandidatene i alle partiene som ligger an til å kunne få inn representanter ved stortingsvalget. Budskap til dem alle: Inntekt på nivå med andre grupper i løpet av fire år! Se møtene her!

Gjensidig avhengige av lønnsom matproduksjon

NNN, NHO Mat og Drikke, LO i Innlandet, HOFF SA og Innlandet Bondelag med felles offensiv for inntekt og rammebetingelser i norsk matproduksjon.

Innlandets Matpris 2021 - stem fram din favoritt blant finalistene

Sjelden har vi hatt en så mangfoldig gjeng med finalister til Innlandets Matpris. Felles for dem alle er at de fremmer mat og landbruk på en positiv måte. Stem på din favoritt fram til og med mandag 13. september.

Bugnende suksess med dyrking i barnehagene

I mai delte Innlandet Bondelag ut oppunder 10.000 kålplanter fordelt på alle Innlandets 380 barnehager. Nå er det tid for høsting og matlaging. For en bugnende og velsmakende opplevelse vi fikk i Skramstad barnehage i Vang i Hamar!

Fremmet lokal mat til Grimsdalshytta og DNT

I samarbeid med Bondelaget skal Den Norske Turistforenings hytter bli enda bedre på kortreist og lokalprodusert mat. Da Bondelagskokk Halvar Ellingsen besøkte Grimsdalshytta i Dovre for å gi inspirasjon, ble blant annet byggryn og oster fra Dovre Ysteri tatt i bruk på nye måter i menyen.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Innlandet er seterfylket nummer 1!

Smak på ordene: seterstue og seterfjøs, budeie og setervoll, kulokk og laling. Seterkulturen gir oss mange gode assosiasjoner og er en viktig del av kulturarven og identiteten for mange.

Derfor er det ramme alvor

Så langt har Innlandet Bondelag hatt opplegg og møter med stortingskandidatene for KrF, Sp, Venstre, MDG og Høyre, og har særlig lagt vekt på behovet for en opptrappingsplan slik at bønder får inntekt på linje med andre. Hittil har Sp gått lengst i løftene, men vi trøkker på videre.

Se som det vokser

De små kålplantene lokallagene i Innlandet Bondelag delte ut til barnehagene i vår, har nå vokst seg til store og fine kålplanter.

Politisk krafttak og opptrappingsplan - på ramme alvor

- Norske bønder står i en alvorlig situasjon, og et politisk krafttak er helt nødvendig. Vi krever en opptrappingsplan slik at inntektsgapet tettes innen utløpet av 2025. Dette skal vi fortelle til stortingskandidatene våre gjennom sommeren og fram mot valget, sier leder Elisabeth Gjems og nestleder Kristina Hegge i Innlandet Bondelag.

Er det virkelig for mye forlangt......?

I dag behandler Stortinget jordbruksoppgjøret - uten inntektsløft! Les hva en av våre lokallagsledere sa om tilbudet som kom i mai, og som nå ser ut til å bli vedtatt.

Fikk innovasjonspris for fliskasse til fjøs

Blæstad-student Ola Sjåvik er årets vinner av innovasjonsprisen til Innlandet Bondelag og SpareBank 1 Østlandet. Han fikk prisen for sin idé om ei tak-hengt fliskasse til bruk i fjøset, som kan gjøre den daglige jobben med å spre flis betraktelig lettere og mer effektiv.

De økonomiske realitetene må synliggjøres i grunnlagsmaterialet

Innlandet Bondelag, sammen med tre andre fylkeslag, fikk gjennomslag for at det skal jobbes aktivt med å få utreda og foreslått endringer i grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene. Materialet må synliggjøre de økonomiske realitetene til de aktive bøndene.

Bjørn Iversen utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag

- Om det er noe som skal stå igjen etter meg i Bondelaget, så må det være at organisasjonen må mestre balansen mellom kamp og forhandling. Det er organisasjonens strategi – og utfordring, sier Bjørn Iversen, nyutnevnt æresmedlem i Norges Bondelag. 

Manet til økt kommunikasjons-trøkk

Hvordan bygge lag og skape bevegelse til næringas beste? Kommunikasjon er nøkkelen, framholdt nestleder i Innlandet Bondelag i sitt hovedinnlegg til Norges Bondelags årsmøte.

Vi trenger investeringsmidler for framtidas drift

Investeringer er nødvendig for framtidig drift, og vi trenger investeringsmidler for å redusere gjeldsgraden. Landbruket er motoren i næringslivet i distriktene, og det må politikerne forstå, sa Anders Formo til Norges Bondelags årsmøte.

Vi er alle avhengig av rent vann!

Rent vann er helt nødvendig for sunn matproduksjon, og samtidig vil matproduksjon avgi noe avrenning av næringsstoffer til vassdrag. Styret i Innlandet Bondelag er klare på at vi selvfølgelig fortsatt skal gjøre tiltak for å bedre vannkvaliteten, MEN, vi kan ikke risikere å måtte redusere matproduksjonen.

Kommer hjem til organisasjonssjef-jobb

- Tenk for et privilegium; å få jobbe for den viktigste næringa i Innlandet, sier påtroppende organisasjonssjef i Innlandet Bondelag, Inger Johanne Helth Sveen (34).

Vi dyrker Innlandet

Denne uka deler alle lokallagene i Innlandet ut nesten 10.000 kålplanter til 380 barnehager. Nå skal ungene plante og stelle kålplanter gjennom sommeren.

Enormt engasjement i hele Innlandet

Innlandets bønder har samlet seg, tegnet plakater, kjørt traktorer. Vi må langt tilbake i historiebøkene for å finne et tilsvarende engasjement i organisasjonen. Nok er nok!

På vei gjennom Innlandet - for norsk mat

Er du klar til å heie fram budbringerne på vei til Stortinget - for norsk mat? Her er informasjon om de tre traktorkortesjene som går gjennom Innlandet mandag.

Statens mann fikk møkk, og kvitterte med frokost

Statsforvalter Knut Storberget ble møtt av fersk kumøkk og alvorlig budskap fra bondelagsleder Elisabeth Gjems på døra i dag. Han tok det på strak arm og inviterte både bondelagslederen og pressen inn på frokost.

Skambud avvist – nok er nok

- Vi blir ikke møtt på inntekt, ikke på investering og ikke på struktur. Regjeringa ga oss et møkkatilbud, og forstår tydeligvis ikke alvoret. Derfor er vi nødt til å bryte jordbruksforhandlingene, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag. 

- Et skambud fra regjeringa

- Har Erna og Olaug mistet både hørsel og gangsyn? Det er opprørsstemning i norsk landbruk, men tilbudet innfrir ikke på noen punkter: Ikke på målpris, ikke på budsjett og ikke på investeringer, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

- Vi holder orden på plasten vår!

- Det er viktig at plasten samles og gjenvinnes, sier far og sønn Iver og Anders Prestrud. Ved hjelp av ei plastpresse komprimerer de all rundballeplasten før den leveres til gjenvinning. En ny rapport viser at hele 95 % av landbruksplasten gjenvinnes.

- Skjebnetid for norsk matproduksjon

– Dette er så til de grader alvor – nå gjelder det. Bøndene og matproduksjonen er i en skjebnetid. Mange står ved et vegskille, og et kraftig inntektsløft er tvingende nødvendig, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

Kjære politikere, dette trenger vi!

Innlandet Bondelag har gjennom vinteren og våren vært tett på de politiske partiene med tydelige budskap om hva vi trenger av politiske tiltak: Betydelig inntektsløft, importvern som fungerer og tiltak for å redusere dagligvarekjedenes dominans i verdikjeden for mat er blant hovedpunktene.

Ønsker Regjeringa norske jordbær?

Jordbærprodusentene Anette og Børe Vold i Stange har sendt brev til landbruks- og matminister Bollestad: - Hvis du vil ha norske grønnsaker, frukt og bær, må du hjelpe oss nå! Hvis ikke, er vi i styrt avvikling – for dette er for dyrt, og risikabelt!

Små spirer skal bli noe skikkelig stort i alle Innlandets barnehager

Tenk at bittesmå spirer kan bli til noe så stort som et kålhode! Innlandet Bondelag er i gang med å dele ut over 9000 grønnsaksplanter til Innlandets 380 barnehager, og de spede vekstene vekker undring og en rekke spørsmål og kommentarer ute i barnehagene. Helt i tråd med hensikten!

Nå får alle barnehager i Innlandet dyrke grønnsaker

Denne sesongen får barnehagene i Innlandet mulighet til å dyrke sine egne grønnsaker! Alle de 380 barnehagene får et brett med 24 planter fritt levert på døra av Bondelaget, takket være et samarbeid mellom grøntprodusent Louise Gjør, Statsforvalteren i Innlandet, Norgro og Innlandet Bondelag.

Samlet front fra LO og Bondelaget: Har ikke en kjøtt- eller ostebit å gi

- Vi skal øke selvforsyningsgraden og beholde viktige arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri. Da kan ikke regjeringa byttehandle kjøtt og ost i en ny handelsavtale med Storbritannia, uttaler Iver Erling Støen i LO Innlandet og Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag samstemt.

Enstemmig krav fra Bondelaget: Kraftig inntektsløft for norsk landbruk!

Representantskapet i Norges Bondelag kommer med klare føringer til forhandlingsutvalget foran årets jordbruksforhandlingene. Og i dette møtet har Innlandets lederduo Elisabeth Gjems og Kristina Hegge frontet viktige saker for Innlandsbonden.

Hedret lokallag for blomstrende kreativitet

For noen fantastisk dyktige og kreative lokallag vi har i Innlandet! Iherdig verveinnsats, nydelige videoer, bildeframvisninger og sendinger til fremme for matproduksjonen og mangfoldet i Innlandet. På årsmøtet fikk de velfortjent heder!

Vil kreve nye tall til jordbruksoppgjøret

Innlandet Bondelag ber Norges Bondelag kreve at budsjettnemnda legger fram tall som viser faktiske kostnader og lønnsevne for jordbruket. Inkludert i dette ligger at jordleie og melkekvoteleie skal regnes som kostnader i totalkalkylen. 

- Skjebnetid for norsk matproduksjon

- Vi må rope ut om at vi trenger bedre lønnsomhet, en tryggere hverdag og tilgang til et av verdens mest attraktive markeder – vårt eget! Fylkesleder Elisabeth Gjems ba organisasjonen om å friske opp utestemmen i sin tale til Innlandet Bondelags årsmøte, og fokuserte blant annet på inntekt, velferdsordninger og importvern. 

Digitalt årsmøte i Innlandet Bondelag

Innlandet Bondelag arrangerer sitt første ordinære årsmøte onsdag 17. mars, og det må dessverre avholdes digitalt. En arena for gode landbrukspolitiske debatter skal det like fullt bli. 

Rust på fjøsinnredningen?

Hvorfor ruster nesten ny fjøsinnredning? Dette sto på agendaen da Innlandet Bondelag og Energisenteret arrangerte temakveld tidligere i vinter. Et møte flere kunne tenkt seg, og her kan du få med deg det du gikk glipp av.

Grunneiere og jegere er nøkkelen i kampen mot villsvin

- Kampen mot villsvin er en kamp vi må stå i kontinuerlig framover. Derfor etablerer vi nå jaktsystem og organisering som vil stå seg over tid. Det er særdeles viktig at grunneierne samlet slutter opp om dette, sier seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård i Norges Bondelag. 

Regionmøtene samlet over 150 tillitsvalgte i Innlandet Bondelag

Lokallagstillitsvalgte i Innlandet Bondelag har i løpet av åtte digitale møter diskutert jordbruksforhandlinger, klima og Stortingsvalg. Vi ønsker oss fysiske møter, men de digitale møtene har også sine fordeler.

Ektefelle/samboer med en bonde - hvem er jeg?

Lars Tyriberget er samboer på gard og Marte har tatt over hjemgarden sin sammen med mannen. De har begge gjort seg noen tanker om hvordan det er å være gift med en engasjert bonde, og det snakker de om i denne podkasten.

Bondepub og diskusjonsforum

Landbruksvikua avsluttes fredag 29. januar med diskusjonsforum kl. 12 og en bondepub kl 20. Du kan delta fra din egen sofakrok.

Ny giv for bygdeliv!

Mange bønder og bondepar er ildsjeler i bygda. Men hva ligger bak dette ekstra engasjementet? Og hva betyr det for bonden at det er liv og røre i bygda? Øistein Aasen fra Vingelen og Randi Ødegården fra Vang i Valdres snakker om dette i dagens podkast.

Ingen av ungene vil ta over - hva gjør jeg?

- Et tema mange kjenner på, og som kan være vanskelig å snakke om. En gammel slektsgård går ut av familien. Hvilke tanker, følelser og praktiske utfordringer dukker opp? Lars Olav Bjerklien har vært igjennom dette, og i podkasten her snakker han med veivalgsrådgiver Ole Christen Hallesby.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere