Elisabeth Gjems og Bjørn Olav Søndrol på Representantskapsmøte i Norges BondelagDet ble hektiske dager i hovedstaden for flere av Innlandet Bondelags representanter. Leder Elisabeth Gjems, nestleder Bjørn Olav Søndrol og styremedlem Åse Sundvor som også sitter i styret i Norges Bondelag var benket til to dager med representantskapsmøte i Norges Bondelag. Her ble marsjordren til forhandlingsutvalget utmeisla.

 

Men både rett før og rett etter representantskapet fikk vi audiens på Stortinget for å snakke med noen av våre folkevalgte som skal behandle Stortingsmeldinga om Strategi for økt sjølforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket etter påske.

 

Viktig med dialog og framdrift!

Innlandet Bondelag fikk onsdag morgen audiens på Stortinget og en god prat med Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud og Nils Kristen Sandtrøen.

- Den strømningen vi ser i Innlandet nå bunner i dårlig økonomi, sa Elisabeth Gjems.

Temaet var Stortingsmeldinga om økt sjølforsyning og opptrappingsplan med nytt tallgrunnlag. Og selvsagt forventningene og behovene vi har foran årets jordbruksforhandlinger.

 Elisabeth Gjems og Åse Sundvor fra styret i Innlandet Bondelag trakk fram de ulike elementene fra Stortingsmeldinga og understreket viktigheten av å få på behandlet saken raskt og godt i Stortinget.

Både Rigmor Aasrud og Nils Kristen Sandtrøen stilte gode spørsmål rundt sjølforsyninga vår, hva det betyr at jorder blir brakklagt i marginale strøk og at vi må få satt i stand alle bruka til å produsere mat.

- Dere kan være stolte av det arbeidet Bondelaget har gjort, sa Nils Kristen og føyde til at han mener stemninga vil bli lettere når både fjorårets oppgjør og hva som vil skje i vår får virkning.

Nils Kristen påpekte også viktigheten av å få en bredest mulig tilslutning i Stortinget. Dette må stå seg over tid.

Stortingsrepresentanter er travle folk. Før de forsvant videre til andre møter, fikk Elisabeth smettet inn både løsdriftspakka vi trenger, prioriteringer til NVE og behovet for å ta ut masse i elvene. I Nordre Land ligger 8000 dekar med god matjord uten flomsikring. I fjor hadde de sju flommer i løpet av sesongen!

Rigmor Aasrud og Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet og Elisabeth Gjems og Åse Sundvor fra Innlandet Bondelag

 

Høyre tar en ny runde i Stortingsgruppa si om Stortingsmeldinga!

Torsdag ettermiddag tok vi turen igjen til Stortinget, der vi fikk møte Stortingsrepresentant Anne Molberg fra Høyre.

Anna Molberg- Vi synes delen om inntektsopptrapping og tallgrunnlag var noe tynt i Stortingsmeldinga, sa Anna Molberg da vi besøkte henne for å snakke om nettopp Stortingsmelding nr 11. – Derfor har vi stilt mange spørsmål til Landbruks- og matministeren som vi venter svar på, sa hun. Og vi vil deretter ta en ny runde i Stortingsgruppa vår om meldinga.

- Bondelaget er godt fornøyd med at det endelig er lagt fram Stortingsmelding, og spesielt fornøyd med delen om sjølforsyning og at det er koblet sammen med inntektsopptrapping og nytt tallgrunnlag, sa Elisabeth Gjems. – Det er viktig at det nå blir etablert et system som står seg over tid, og her har styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet et særlig viktig ansvar.

Styremedlem Åse Sundvor trakk fram normeringsfaktoren. – Vi gjør allerede den effektiviseringen, det viser utviklingen. Og vi er spesielt skeptiske til at det er en prosentfaktor som gjør at kravet eskalerer.

Bondelagsduoen la også vekt på det urimelige i at timetallet i et årsverk er foreslått å ligge betydelig høyere enn for lønnsmottakeren, og at regjeringen ikke har foreslått avkastning på all kapital.

Anna Molberg var glad for å høre mer om landbruket i Innlandet og kjenner allerede godt til hva Innlandsbonden representerer for sjølforsyninga, både av planteprodukter og husdyrprodukter.

Elisabeth er veldig glad for det initiativet som er kommet fra Innlandet Høyre om et landbrukspolitisk utvalg.

Før vi gikk, rakk vi også innom temaet kostråd og sammenhengen mellom korndyrking, husdyrhold og sjølforsyninga i Norge.

Både politiker Anna Molberg og Bondelagets representanter på Stortinget denne ettermiddagen var skjønt enige om at vi trenger både mjølk, kjøtt, korn og grønt for å få i oss nødvendige næringsstoffer gjennom kostholdet fra det norske ressursgrunnlaget, basert på det vi produserer i det norske kulturlandskapet.

Anna Molberg fikk overrakt Bondelaget handlenett med oppfordringen om å tenke beredskap i forbindelse med påskehandelen.

Anna Molberg får handlenett og gode råd om å tenke beredskap også ved påskehandelen.