Blæstaddagen 2023

Årets tema blir landbrukets teknologiske utvikling. Blæstad fyller 100 år som arena for jordbruksutdanning, og dette ønsker vi å markere denne dagen. Det blir et innblikk i Høgskolens utvikling, landbrukets teknologiske utvikling, utdanningens betydning, og fremtidig teknologisk utvikling for å tilpasse seg et klima i endring.

Møteplass for bonden

De siste månedene med tørke, uvær og flom har skapt store utfordringer gjennom vekstsesongen. Det har vært en sesong veldig mange kommer til å huske. Vi ønsker å skape en møteplass hvor vi kan utveksle erfaringer, dele frustrasjoner, gleder, ideer, råd og løsninger.

Innlandet Bondelag

Kirkegt. 70
2609 Lillehammer

Skogbrukets Hus
Kirkegt. 70
2609 Lillehammer

Landbrukssenteret Blæstad
Høyvangvegen 40
2322 Ridabu

Fylkesleder

Elisabeth Gjems

Nestleder

Arne Manger

Organisasjonssjef

Anne Hjelmstadstuen Jorde

Våre samarbeidspartnere