Innlandet Bondelag

Kirkegt. 70
2609 Lillehammer

Skogbrukets Hus
Kirkegt. 70
2609 Lillehammer

Landbrukssenteret Blæstad
Høyvangvegen 40
2322 Ridabu

Fylkesleder

Elisabeth Gjems

Nestleder

Bjørn Olav Søndrol

Konstituert organisasjonssjef

Astrid Simengård

Tirsdag
04
jun

Styremøte og møte for andre årsmøteutsendinger 4. juni

Torsdag
22
aug

Styremøte - august

Tirsdag
17
sep

Styremøte - september

Våre samarbeidspartnere