Innlandet Bondelag

Kirkegt. 70
2609 Lillehammer

Skogbrukets Hus
Kirkegt. 70
2609 Lillehammer

Landbrukssenteret Blæstad
Høyvangvegen 40
2322 Ridabu

Fylkesleder

Elisabeth Gjems

Nestleder

Arne Manger

Organisasjonssjef

Anne Hjelmstadstuen Jorde

Våre samarbeidspartnere