Innlandsbonden og Matregion nr 1

Innlandet har et stort og mangfoldig landbruk. Det vises godt gjennom denne serien med nettartikler og videoer om Innlandsbonden, etter besøk hos 8 bønder - med 8 ulike produksjoner - fra 8 ulike regioner. Møt Innlandsbonden her!

Innlandet Bondelag

Kirkegt. 70
2609 Lillehammer

Skogbrukets Hus
Kirkegt. 70
2609 Lillehammer

Landbrukssenteret Blæstad
Høyvangvegen 40
2322 Ridabu

Fylkesleder

Elisabeth Gjems

Nestleder

Kristina Hegge

Fungerende organisasjonssjef

Ola Råbøl

Våre samarbeidspartnere