Administrasjonen har to kontorsteder; Lillehammer og på Blæstad i Vang.
Adresser:

  • Skogbrukets Hus, Kirkegata 70, 2609 Lillehammer. Inngang fra nedsiden (mot jernbanestasjonen).
  • Blæstad, Høyvangveien 40, 2322 Ridabu. Kontoret ligger i bygningen til Landbrukssenteret Blæstad.

Sentralbord: 61 05 18 00
E-post: innlandet@bondelaget.no
Postadresse: Kirkegata 70, 2609 Lillehammer

Ansatte med tittel/funksjon og kontaktinfo:

Kontortid i vinterhalvåret er kl: 08.00 - 15.45. I perioden fra og med 15. mai til og med 14. september er kontortiden kl: 08.00 - 15.00.

Innlandet Bondelag er også sekretariat for følgende organisasjoner: