Etter konstituerende årsmøte for Innlandet Bondelag 1. desember 2020 er kontorene for Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag slått sammen til ett.

Administrasjonen har to likeverdige kontorsteder. Disse to er på Lillehammer og på Blæstad i Vang.
Adresser:

  • Skogbrukets Hus, Kirkegata 70, 2609 Lillehammer. Inngang fra nedsiden (mot jernbanestasjonen).
  • Blæstad, Høyvangveien 40, 2322 Ridabu. Kontoret ligger i bygningen til Landbrukssenteret Blæstad.

Sentralbord: 61 05 18 00
E-post: innlandet@bondelaget.no
Postadresse: Kirkegata 70, 2609 Lillehammer

Ansatte med tittel/funksjon og kontaktinfo:

Kontortid i vinterhalvåret er kl: 08.00 - 15.45. I perioden fra og med 15. mai til og med 14. september er kontortiden kl: 08.00 - 15.00.

Innlandet Bondelag er også sekretariat for følgende organisasjoner: