Bondelagets krav til politikerne
De 145 timene per årsverk bonden må jobbe mer enn andre grupper i samfunnet må bort. (Det opprinnelige timetallet på 1845 er justert ned til 1750 per år).
Vi mener det er feil at vår inntekt normeres opp med 20 prosent. (Dette ble ikke vedtatt)
Egenkapitalen som bonden investerer må gis en fornuftig avkastning. (Dette ble ikke vedtatt)

Nesten tusen mennesker hadde møtt opp utenfor Stortinget i dag for å vise sin støtte til norsk landbruk, men utfallet i Stortinget ble ikke det Norges Bondelag ønsket.

- I dag har norske bønder og norsk matproduksjon blitt behandlet som kastenballer i et politsk spill. Vi hadde håpet og forventet at Stortinget skulle slutte seg til en offensiv opptrappingsplan for bondens inntekt og målet om økt selvforsyning, sier Gimming.

Gimming forteller at man istedenfor har vært vitne til at en viktig sak har endt i kaos og politisk spill i stede for å øke norsk matproduksjon.

- Jeg er skuffet over at Stortinget ikke klarte å samle seg. Vi har en mindretallsregjering - de må få flertall på Stortinget dersom det skal bli politikk, sier Gimming.

Skuffet over manglende flertallsvedtak

- I stede for et flertallsvedtak har vi fått økt usikerhet for norske bønder om hva som er målsettingen, forteller Gimming.

Regjeringen, som det står i Hurdalsplattformen, hadde foreslått en opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og folk flest.

- Det er en stor skuffelse at man ikke klarte å samle et flertall for en tidfestet opptrappingsplan. I debatten fremsto det som at det var et flertall for en slik plan, og derfor var skuffelsen ekstra stor da det ikke ble utfallet, forteller Gimming.

Ingen tvil om hva vi mener

Gimming forteller at vi har påvirket fram til siste slutt, og ingen av våre folkevalgte har vært i tvil om hva bøndene mener:

  • Inntektene i jordbruket må beregnes på en måte som gjenspeiler bøndenes situasjon
  • Det hjelper ikke med en god opptrappingsplan, når målemetodene for inntektene ikke er riktig.

- Vi jobber ufortrødent videre med forberedelser til jordbruksoppgjøret. Vårt mål er å få på plass et best mulig oppgjør i dette jordbruksoppgjøret. Stortinget har sagt sitt, vi legger det til grunn i jordbruksoppgjøret, og vil gjøre alt for å få på plass et best mulig resultat for bøndene, avslutter Gimming.