Vi har en felles administrasjon fordelt på to likeverdige kontorsteder:
•Skogbrukets Hus, Kirkegata 70, 2609 Lillehammer.
•Blæstad, Høyvangveien 40, 2322 Ridabu

Sentralbord: 61051800.

Epost: innlandet@bondelaget.no

Postadresse: Kirkegata 70, 2609 Lillehammer

Følg oss på facebook, twitter, og instagram!

Se kontaktinfo til de ansatte i administrasjonen og til fylkesstyret i menypunktene til høyre.

Innlandet Bondelag er et arbeidsorgan for Norges Bondelag, og arbeider etter Norges Bondelags formålsparagraf, som er:

”Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt og skal ikke yte økonomisk støtte eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier.
Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn.”

Solid tilslutning og høy aktivitet i lokallag, fylkeslag og i det nasjonale leddet gir Bondelaget tyngde til å være den næringspolitiske organisasjonen som norske bønder trenger for å sikre rammevilkår og utvikling for norsk matproduksjon.