Valgnemnda har avgitt flertallsinnstilling til årsmøtet i Innlandet Bondelag. Valget skal gjøres på årsmøtet 13.-14. mars.

 

Ny nestleder med bred organisatorisk og politisk erfaring

Sittende leder Elisabeth Gjems er godt kjent etter flere år som leder i Innlandet Bondelag.

Bjørn Olav Søndrol er 1. vara i dag, innstilles som styremedlem for Valdres og som nestleder i fylkesstyret. Bjørn Olav har erfaring som varaordfører for Arbeiderpartiet og utvalgsleder for Hovedutvalg for utvikling i Vang kommune, erfaring fra Norges Idrettsforbund, og fra Hovedkomiteen for Ungdoms-OL på Lillehammer. Han har yrkeserfaring både praktisk som tømrer og sjåfør, og organisatorisk fra Norges Idrettsforbund og Vaset Vekst mm.

Elisabeth Gjems og Bjørn Olav Søndrol

 

Stor utskifting i resten av styret

Valgnemnda innstiller ellers på tre nye styremedlemmer og ett gjenvalg for to år:

Fra Nord-Østerdalen: Johan Odden fra Folldal

Fra Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen: Guro Lajord fra Gausdal

Fra Vest-Oppland: Camilla Rostad fra Østre Toten

og gjenvalg på styremedlem fra Glåmdalen: Erling Olav Eriksmoen fra Våler

 

Tre nye varamedlemmer foreslås for ett år:

1. vara: Marthe Ilseng Spangen fra Løten

2. vara: Anders Bergseth fra Sør-Fron

3. vara: Halfdan Negård fra Hoff

 

Styremedlemmer som ikke er på valg:

Ingvald Landet, Sør-Østerdal

Åse Sundvor, Hedmarken

Arne Manger, Nord-Gudbrandsdalen

 

Kontaktperson:

Leder i valgnemnda: Lars Bryhni, lars-bry@online.no, tlf 48155589

 

Valgnemndas innstilling komplett