Dette er grasrotas del av prosessen med å utforme Bondelagets krav i jordbruksforhandlingene, og den er helt sentral for medlemsdemokratiet vårt. Det er derfor svært positivt at medlemmene gjennom lokallagene har brukt tid på å si sin mening før årets forhandlinger.

Stor deltakelse i hele landet

Forberedelsene til jordbruksforhandlingene 2024 startet allerede i desember 2023, da lokallaga fikk tilsendt studieheftet som er grunnlaget for innspillene til jordbruksoppgjøret.

Nesten 400 lokallag av Bondelagets 480 lokallag har brukt muligheten til å si sin mening gjennom studie- og høringsarbeidet, det gir trygghet og tyngde til å representere norske bønder.

Alt blir lest og vurdert

Svarene og prioriteringer fra lokallaga er førende for forhandlingsutvalget når jordbrukets krav skrives.

Alle innspill blir lest og vurdert, og det er i denne delen av prosessen lokallaga har størst sjanse til å påvirke kravet. Innspillene er også med på å gi forhandlingsutvalget tyngde og trøkk inn mot forhandlingene.

Les mer om innspillsrunder før jordbruksoppgjøret!