Over 275 tilhørere deltok på det digitale informasjonsmøtet den 27. september, og møtet var et samarbeid mellom Innlandet Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag.

På møtet orienterte Bjørnar Ansnes fra Landbruksdirektoratet om gjeldende regelverk og midlertidige forenklinger i naturskadeordningen, og Lars Martin Hagen fra Statsforvalteren gjennomgikk gjeldende regelverk i produksjonssviktordningen.

Fra Gjensidige orienterte Thorfinn Jæger om ekstremvær og forsikringsordninger for landbruksproduksjon, mens Rikard Bakken tok for seg ordninger som gjelder for bygninger og eiendeler.

Det var mange spørsmål til innlederne fra Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren og Gjensidige som ble besvart under møtet. Møtet ble ledet av Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

Presentasjonene fra møtet ser du i boksen - Relaterte filer.