Fylkesstyrets julehilsen til lokallagene i Innlandet

Nå har snøen lagt seg over landskapet i fylket vårt, og det er passende å si som Anne Grethe Preus: «himlens korrekturlakk over feilstavet sommer».

Vekstsesongen er på mange måter nøkkelen for oss bønder, da legges grunnlaget for økonomien resten av året. I år slo det som kjent inn med hele spekteret fra tørke til ekstremregn, flom, og vedvarende regn gjennom innhøstingsperioden. I Norge har vi heldigvis et sikkerhetsnett for bonden i en slik situasjon, men likevel har året bydd på ekstra store utfordringer for mange.

Bondelaget har jobbet hardt for å lette på den vanskelige situasjonen som oppsto i forbindelse med uværet. Dette har vært veldig tøft i en situasjon der mange hadde en svært presset økonomi i utgangspunktet.

Bondeinntekt og matsikkerhet henger sammen

To viktige stikkord som ligger fremst i pannebrasken på oss i Bondelaget er inntekt og opptrappingsplan. Disse stikkordene har preget arbeidsåret vi snart avrunder, men det vil nok en gang være dominerende for året vi snart starter på. Det er ingen tvil om at også 2024 må bli et år for store tall i jordbruksforhandlingene.

Når vi jobber med inntektsopptrapping, er det en del hjelpemidler og snubletråder på veien. Importvern, konkurransevilkår og markedsregulering, andelen til bonden av verdiskapingen langs matkjeden, økt press på kjøttproduksjon gjennom nye kostholdsråd, reduksjon av klimautslipp for å oppfylle vår del av klimaavtalen, gode juridiske rammebetingelser og god forvaltning av jord- og utmarksressurser. Det vil heller ikke her bli noe hvileskjær i 2024. Her er det bare å brette opp ermene.

Vi opplever en verden rundt oss som er svært bekymringsfull og som viser hvor stor samfunnsmessig verdi det har for et land å kunne brødfø egen befolkning i størst mulig grad. Inntektsopptrapping og matsikkerhet henger sammen, den sammenhengen må vi få enda flere til å se i 2024. 

Stor takk til lokallagene!

Aktiviteten og kreativiteten ute hos dere i lokallagene er stadig både stor og mangfoldig. Det være seg gode og kunnskapsrike opplevelser for små og store, gjennom blant annet Grønne barnehager og Åpen gård. Men ikke minst er det godt å se hvordan mange av dere legger til rette for gode sosiale arenaer for medlemmene.

Sosiale møteplasser må aldri undervurderes. Store eller små arrangement, eller en kaffekopp på ei trapp. Vi har alle behov for å bli sett og hørt, og en samtale over en kaffekopp kan utgjøre store forskjeller for enkeltbønder. For en utrolig viktig jobb dere gjør!

Husk at alt dere gjør også er god medlemspleie som gjør det attraktivt å være med i BondeLAGET. Vi har gjennomført en vellykket vervekampanje og nå er vi 10.635 medlemmer i Innlandet, fantastisk innsats!
Men verv i vei - sammen blir vi slagkraftige!

Innlandet er Matregion nr. 1, nyt god julemat fra eget mangfoldig spiskammers i gode julelag. Og husk at både folk og fjøsnisser trenger å bli tatt vare på, ta vare på deg sjøl og de rundt deg!

Ha en fredfull jul og godt nytt år!