Vi ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte i en eierskifteprosess, og det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Derfor arrangerer Innlandet Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gardsoverdragelse. Mange er usikre på OM det er noen i familien som ønsker å overta eller HVEM som er mest aktuelt. Dette er kurset også for dere.

Tid og sted for kursene:

Erfaring fra tidligere kurs viser at deltakere der flere fra familien kommer sammen, opplever større utbytte av kurset. Vi oppfordrer til at begge generasjoner deltar, og begge parter i hver generasjon, gjerne også søsken. Det er derfor lavere pris for deltaker nr 2, 3 osv pr familie; kr 3.500 for første pr familie og kr 1.500 for nr 2, 3 osv .pr familie.

Prisen inkluderer kurs, materiell, overnatting og alle måltider.

Videre mener vi det er en stor fordel at deltakerne er tilstede hele helga, inkludert det sosiale på kvelden. Derfor er det kun en liten prisreduksjon om du velger kurset uten middag og overnatting.

 

Kurset er støttet av Innlandet Fylkeskommune og Landbruksråd Innlandet.

Påmelding skjer gjennom deltaker.no (lenke under tid og sted for kursene)

 

Kursholderne Martin Johnsbråten og Jan Bangen

 

Sitat fra Jan Bangen: "Telepati er ingen god kommunikasjonsform".

Det er vi enige i. Og et eierskifte er altfor alvorlig til å kjøre prosess gjennom telepati! Start heller med et kurs som involverer flere av de som blir berørt av et eierskifte.

Les om eierskiftekurset som ble holdt i vinter.