Temaer på eierskiftekurs:
* Mellommenneskelige forhold
* Pensjoner og
trygderettigheter
* Virksomhetsoverdragelse
* Bo-situasjon
- kår, leie eller eie
* Arvereglene
* Ektefelle og samboere
- særeie/felleseie/
samboeravtaler
* Oppstart og drift av virksomhet
* Skatteregler i et eierskifte
* Merverdiavgift
* Oppgjør og kontrakter

Over 80 personer i ulik alder, fra ulike deler av Innlandet, deltok på eierskiftekurs i Elverum i helga. Blant deltakerne var far og datter Lars W. Grøholt og Ellen Kristine Grøholt. 

Lars har 140 mål med dyrket mark som han forpakter bort, i tillegg til rundt 25 000 mål skog. Han tok over bruket i Hov i Søndre Land etter sine foreldre i 1976 og var selv aktiv skogbruker fram til 1997. Men da gikk han over til å bare administrere skogen sin og tok seg i tillegg jobb utenfor gården.

Men nå er tiden for å begynne å tenke på at neste generasjon skal ta over, og derfor var far og datter på eierskiftekurs i helga.

- Det er på tide å la nye krefter slippe til, smiler Lars.

Ellen Kristine er enebarn og eneste arving av bruket. Hun bor i dag i Sandvika med mann og tre barn fra 4 til 14 år.

- Det er fint at far og jeg kan være sammen her på eierskiftekurs, det er mye å sette seg inn i, og vi får da litt egentid til å snakke sammen bare som far og datter, sier Ellen Kristine.

Men hun er tydelig på at det å ta over gården og flytte til Søndre Land er en prosess som hele kjernefamilien må være enige om. Det er derfor ikke noe som vil skje med det første, men prosessen er nå så vidt begynt.

 

Mange sider, ikke minst menneskelige

Et eierskifte innebærer mange elementer, blant annet både menneskelige, økonomiske og juridiske.
Da Ellen Kristine er enebarn, står de naturlig nok foran færre familiebarrierer.
For det er en kjensgjerning at desto flere involverte, desto flere ulike interesser.

- Jeg føler meg ofte som en prest eller hobbypsykolog, sier kursholder Martin Johnsbråten, han er autorisert regnskapsfører og økonomisk rådgiver i Norges Bondelag og har jobbet med mange eierskifter. I tillegg har han egen erfaring med selv å ha tatt over et bruk.

- Jeg måtte skifte lås for å få privatlivet i behold, smiler Martin. 

Han forteller om mange ulike interessekonflikter knyttet til eierskifter og rådet er tydelig:

- Kommunikasjon i familien er grunnleggende viktig for å kunne gjøre et eierskifte til en god prosess, slik at familien også er venner etter skiftet.

 

Unngå telepati: Kursholderne Martin Johnsbråten, økonom til venstre, og Jan Bangen, advokat, advarer mot telepati, det er ingen god kommunikasjonsform

 

Involver samboer

I tillegg til familien på gården, må ikke minst de som skal være en del av gården i framtida være med i prosessen.

- Det er nødvendig å involvere alle berørte, også de som kommer inn som ektefeller og samboere til gården. Det er utrolig viktig å unngå uggen stemning på tunet, og da må man ha hatt en åpen og god dialog om alle sider ved et skifte, understreker kursholder Jan Bangen, som er advokat i Norges Bondelag.

Bangen forteller at erfaringen viser at i 80% av tilfellene med dyretragedier, så henger det sammen med  samlivsbrudd hos bønder.

- Telepati er ingen god kommunikasjonsform, ta dere tid, lytt til hverandre, la alle få si sine meninger. Et familieforhold er ikke verdt å miste, la det bli en god prosess med tydelige forventningsavklaringer, samstemte foredragsholderne.

Et eierskifte er komplisert på mange måter. Søk gjerne hjelp fra bondelaget knyttet til prosessen, oppfordret kursholderne.

 

Bra støtte til kursene

Eierskiftekursene er åpne for alle, men medlemmer i Norges Bondelag får en rabatt på kursavgifta. I tillegg sørger støtte fra Innlandet Fylkeskommune og Landbruksråd Innlandet for lavere kursavgift for alle.

- Dette var svært nyttige dager, vi er glade vi deltok, konkluderer far og datter Lars og Ellen Kristine.

Nå blir det en modningsprosess på alle involverte parter, før endelig overtakelse gjennomføres.

- Målet er at alle skal være godt fornøyde i framtida, samstemmer far og datter.

Det er flott å se at ulike generasjoner, men ikke minst at også mange samboere og ektefeller, og også noen barn, deltok på eierskiftekurs i Elverum.

Det borger godt for husfreden på tunet i Innlandet i framtida! #norgetrengerbonden

Dersom du ønsker informasjon om eierskiftekurs i Innlandet, 
send mail til innlandet@bondelaget.no