Nyheter

Er det virkelig for mye forlangt......?

I dag behandler Stortinget jordbruksoppgjøret - uten inntektsløft! Les hva en av våre lokallagsledere sa om tilbudet som kom i mai, og som nå ser ut til å bli vedtatt.

Fikk innovasjonspris for fliskasse til fjøs

Blæstad-student Ola Sjåvik er årets vinner av innovasjonsprisen til Innlandet Bondelag og SpareBank 1 Østlandet. Han fikk prisen for sin idé om ei tak-hengt fliskasse til bruk i fjøset, som kan gjøre den daglige jobben med å spre flis betraktelig lettere og mer effektiv.

De økonomiske realitetene må synliggjøres i grunnlagsmaterialet

Innlandet Bondelag, sammen med tre andre fylkeslag, fikk gjennomslag for at det skal jobbes aktivt med å få utreda og foreslått endringer i grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene. Materialet må synliggjøre de økonomiske realitetene til de aktive bøndene.

Bjørn Iversen utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag

- Om det er noe som skal stå igjen etter meg i Bondelaget, så må det være at organisasjonen må mestre balansen mellom kamp og forhandling. Det er organisasjonens strategi – og utfordring, sier Bjørn Iversen, nyutnevnt æresmedlem i Norges Bondelag. 

Manet til økt kommunikasjons-trøkk

Hvordan bygge lag og skape bevegelse til næringas beste? Kommunikasjon er nøkkelen, framholdt nestleder i Innlandet Bondelag i sitt hovedinnlegg til Norges Bondelags årsmøte.

Vi trenger investeringsmidler for framtidas drift

Investeringer er nødvendig for framtidig drift, og vi trenger investeringsmidler for å redusere gjeldsgraden. Landbruket er motoren i næringslivet i distriktene, og det må politikerne forstå, sa Anders Formo til Norges Bondelags årsmøte.

Vi er alle avhengig av rent vann!

Rent vann er helt nødvendig for sunn matproduksjon, og samtidig vil matproduksjon avgi noe avrenning av næringsstoffer til vassdrag. Styret i Innlandet Bondelag er klare på at vi selvfølgelig fortsatt skal gjøre tiltak for å bedre vannkvaliteten, MEN, vi kan ikke risikere å måtte redusere matproduksjonen.

Kommer hjem til organisasjonssjef-jobb

- Tenk for et privilegium; å få jobbe for den viktigste næringa i Innlandet, sier påtroppende organisasjonssjef i Innlandet Bondelag, Inger Johanne Helth Sveen (34).

Vi dyrker Innlandet

Denne uka deler alle lokallagene i Innlandet ut nesten 10.000 kålplanter til 380 barnehager. Nå skal ungene plante og stelle kålplanter gjennom sommeren.

Enormt engasjement i hele Innlandet

Innlandets bønder har samlet seg, tegnet plakater, kjørt traktorer. Vi må langt tilbake i historiebøkene for å finne et tilsvarende engasjement i organisasjonen. Nok er nok!

På vei gjennom Innlandet - for norsk mat

Er du klar til å heie fram budbringerne på vei til Stortinget - for norsk mat? Her er informasjon om de tre traktorkortesjene som går gjennom Innlandet mandag.

Statens mann fikk møkk, og kvitterte med frokost

Statsforvalter Knut Storberget ble møtt av fersk kumøkk og alvorlig budskap fra bondelagsleder Elisabeth Gjems på døra i dag. Han tok det på strak arm og inviterte både bondelagslederen og pressen inn på frokost.

Skambud avvist – nok er nok

- Vi blir ikke møtt på inntekt, ikke på investering og ikke på struktur. Regjeringa ga oss et møkkatilbud, og forstår tydeligvis ikke alvoret. Derfor er vi nødt til å bryte jordbruksforhandlingene, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag. 

- Et skambud fra regjeringa

- Har Erna og Olaug mistet både hørsel og gangsyn? Det er opprørsstemning i norsk landbruk, men tilbudet innfrir ikke på noen punkter: Ikke på målpris, ikke på budsjett og ikke på investeringer, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

- Vi holder orden på plasten vår!

- Det er viktig at plasten samles og gjenvinnes, sier far og sønn Iver og Anders Prestrud. Ved hjelp av ei plastpresse komprimerer de all rundballeplasten før den leveres til gjenvinning. En ny rapport viser at hele 95 % av landbruksplasten gjenvinnes.

- Skjebnetid for norsk matproduksjon

– Dette er så til de grader alvor – nå gjelder det. Bøndene og matproduksjonen er i en skjebnetid. Mange står ved et vegskille, og et kraftig inntektsløft er tvingende nødvendig, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

Kjære politikere, dette trenger vi!

Innlandet Bondelag har gjennom vinteren og våren vært tett på de politiske partiene med tydelige budskap om hva vi trenger av politiske tiltak: Betydelig inntektsløft, importvern som fungerer og tiltak for å redusere dagligvarekjedenes dominans i verdikjeden for mat er blant hovedpunktene.

Ønsker Regjeringa norske jordbær?

Jordbærprodusentene Anette og Børe Vold i Stange har sendt brev til landbruks- og matminister Bollestad: - Hvis du vil ha norske grønnsaker, frukt og bær, må du hjelpe oss nå! Hvis ikke, er vi i styrt avvikling – for dette er for dyrt, og risikabelt!

Små spirer skal bli noe skikkelig stort i alle Innlandets barnehager

Tenk at bittesmå spirer kan bli til noe så stort som et kålhode! Innlandet Bondelag er i gang med å dele ut over 9000 grønnsaksplanter til Innlandets 380 barnehager, og de spede vekstene vekker undring og en rekke spørsmål og kommentarer ute i barnehagene. Helt i tråd med hensikten!

Nå får alle barnehager i Innlandet dyrke grønnsaker

Denne sesongen får barnehagene i Innlandet mulighet til å dyrke sine egne grønnsaker! Alle de 380 barnehagene får et brett med 24 planter fritt levert på døra av Bondelaget, takket være et samarbeid mellom grøntprodusent Louise Gjør, Statsforvalteren i Innlandet, Norgro og Innlandet Bondelag.

Samlet front fra LO og Bondelaget: Har ikke en kjøtt- eller ostebit å gi

- Vi skal øke selvforsyningsgraden og beholde viktige arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri. Da kan ikke regjeringa byttehandle kjøtt og ost i en ny handelsavtale med Storbritannia, uttaler Iver Erling Støen i LO Innlandet og Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag samstemt.

Enstemmig krav fra Bondelaget: Kraftig inntektsløft for norsk landbruk!

Representantskapet i Norges Bondelag kommer med klare føringer til forhandlingsutvalget foran årets jordbruksforhandlingene. Og i dette møtet har Innlandets lederduo Elisabeth Gjems og Kristina Hegge frontet viktige saker for Innlandsbonden.

Hedret lokallag for blomstrende kreativitet

For noen fantastisk dyktige og kreative lokallag vi har i Innlandet! Iherdig verveinnsats, nydelige videoer, bildeframvisninger og sendinger til fremme for matproduksjonen og mangfoldet i Innlandet. På årsmøtet fikk de velfortjent heder!

Vil kreve nye tall til jordbruksoppgjøret

Innlandet Bondelag ber Norges Bondelag kreve at budsjettnemnda legger fram tall som viser faktiske kostnader og lønnsevne for jordbruket. Inkludert i dette ligger at jordleie og melkekvoteleie skal regnes som kostnader i totalkalkylen. 

- Skjebnetid for norsk matproduksjon

- Vi må rope ut om at vi trenger bedre lønnsomhet, en tryggere hverdag og tilgang til et av verdens mest attraktive markeder – vårt eget! Fylkesleder Elisabeth Gjems ba organisasjonen om å friske opp utestemmen i sin tale til Innlandet Bondelags årsmøte, og fokuserte blant annet på inntekt, velferdsordninger og importvern. 

Digitalt årsmøte i Innlandet Bondelag

Innlandet Bondelag arrangerer sitt første ordinære årsmøte onsdag 17. mars, og det må dessverre avholdes digitalt. En arena for gode landbrukspolitiske debatter skal det like fullt bli. 

Rust på fjøsinnredningen?

Hvorfor ruster nesten ny fjøsinnredning? Dette sto på agendaen da Innlandet Bondelag og Energisenteret arrangerte temakveld tidligere i vinter. Et møte flere kunne tenkt seg, og her kan du få med deg det du gikk glipp av.

Grunneiere og jegere er nøkkelen i kampen mot villsvin

- Kampen mot villsvin er en kamp vi må stå i kontinuerlig framover. Derfor etablerer vi nå jaktsystem og organisering som vil stå seg over tid. Det er særdeles viktig at grunneierne samlet slutter opp om dette, sier seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård i Norges Bondelag. 

Regionmøtene samlet over 150 tillitsvalgte i Innlandet Bondelag

Lokallagstillitsvalgte i Innlandet Bondelag har i løpet av åtte digitale møter diskutert jordbruksforhandlinger, klima og Stortingsvalg. Vi ønsker oss fysiske møter, men de digitale møtene har også sine fordeler.

Ektefelle/samboer med en bonde - hvem er jeg?

Lars Tyriberget er samboer på gard og Marte har tatt over hjemgarden sin sammen med mannen. De har begge gjort seg noen tanker om hvordan det er å være gift med en engasjert bonde, og det snakker de om i denne podkasten.

Bondepub og diskusjonsforum

Landbruksvikua avsluttes fredag 29. januar med diskusjonsforum kl. 12 og en bondepub kl 20. Du kan delta fra din egen sofakrok.

Ny giv for bygdeliv!

Mange bønder og bondepar er ildsjeler i bygda. Men hva ligger bak dette ekstra engasjementet? Og hva betyr det for bonden at det er liv og røre i bygda? Øistein Aasen fra Vingelen og Randi Ødegården fra Vang i Valdres snakker om dette i dagens podkast.

Ingen av ungene vil ta over - hva gjør jeg?

- Et tema mange kjenner på, og som kan være vanskelig å snakke om. En gammel slektsgård går ut av familien. Hvilke tanker, følelser og praktiske utfordringer dukker opp? Lars Olav Bjerklien har vært igjennom dette, og i podkasten her snakker han med veivalgsrådgiver Ole Christen Hallesby.

Bonden og beredskap – for samfunnet og for bonden

- Hvor viktig er bonden for den kommunale beredskapen, og hva slags ansvar har bonden selv for å være forberedt på kriser? Frida Gunnestad Johansen spør Anders Formo og Jan Helge Kaiser om dette i podkasten her.

Innlandet - Matregion nummer 1

- Hvorfor skal man være stolt av å være bonde i Innlandet, spør programleder Frida Gunnestad Johansen i Landbruksvikuas første podkast. Elisabeth Gjems og Gunn Jorunn Sørum er gjester i studio.

Lytt til rovviltnemndene og reduser ulvetrykket i sona!

Lytt til rovviltnemndenes lokale stemme – den er i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål! Det er helt uakseptabelt at vi år etter år må kjempe i motvind for at det som landets aller høyeste organ har vedtatt, skal bli etterfulgt!

Kampen om å drive med sau inntil ulvesona

Sauebonde Ingvald Landet (41) er 13. generasjon på gården i Østerdalen. Nå kjemper han en kamp om å få drive med sauehold samtidig som trykket fra rovdyra stadig øker.

Brennende engasjement mot ulveforvaltningen

Tenn bål tirsdag 19. januar kl 18 for å vise motstand mot ulveforvaltningen i Norge!

Bli med på Landbruksvikua 25.-29. januar 2021

Mandag til fredag i uke 4 blir det Landbruksviku i Innlandet - gratis og smittefritt fra ditt eget kjøkken eller stue - med podkaster hele uka, diskusjonsfora fredag formiddag og en digital bondepub fredag kveld.

Klimameldingen: Regjeringen gir ros med ris bak speilet

Regjeringen la i dag fram klimameldingen. – Regjeringen roser vår klimaplan, og bruker mange fine ord. Men regjeringens egen klimamelding mangler virkemidler, og de drar ned effekten av tiltakene vi har lagt opp til, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

Tydelige oppfordringer og utfordringer fra årsmøtet

Norges Bondelag og det nye fylkeslaget fikk vektige oppfordringer og utfordringer fra dyktige talere under konstituerende årsmøte for Innlandet Bondelag. Veldre Bondelag utfordret på inntekt, Romedal og Vallset Bondelag på villsvin og Bjørn Iversen på klima.

Historisk lederduo i Innlandet Bondelag

Elisabeth Gjems og Kristina Hegge er valgt som leder og nestleder i det nye Innlandet Bondelag. – Sammen er vi gørsterke, og skal fronte norsk matproduksjon og verdiskaping med en helt ny styrke, uttalte leder Gjems etter valget.

- Bondelagets styrke er at vi er så mange og engasjerte

- Bondelaget er summen av oss alle, og veien skal fortsatt være stutt for å komme med innspill, ris og ros. Dette sa fylkesleder Kristina Hegge da hun i dag holdt leders tale på Oppland Bondelags siste årsmøte i dag.

- Det er vi som er det virkelige nødlandslaget

- Det er vi som er bønda. Det er vi som sørger for maten på bordet! Oppstår det ei krise, er det vi som er det virkelige nødlandslaget – vi står på når landet trenger oss, sa Elisabeth Gjems i sin årsmøtetale, der hun tok for seg bøndenes samfunnskritiske rolle, og samtidig hva som må til for å sikre matberedskapen framover.

Åpent ledervalg ved etablering av Innlandet Bondelag

Tirsdag 1. desember slås etter planen Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag sammen til Innlandet Bondelag på konstituerende årsmøte. Det blir et svært spennende årsmøte med et åpent ledervalg. Innlandet Bondelag blir et fylkeslag med over 11.000 medlemmer i landets største landbruksregion.

- Bra forhold for mjølk- og kjøttproduksjon

Blant historiske hus og graskledde lier i Vågå, driver Ole Tronn Anderssen med mjølk- og kjøttproduksjon. Her er god tilgang på gras fra både bratte og flate jorder og gode beitemarker rundt garden og innover fjellet.

Årsmøter 1. desember 2020

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag har hver sine separate årsmøter på formiddagen, og etter lunsj er det duket for konstituerende årsmøte for Innlandet Bondelag

- Fikk potetinteressen inn med morsmjølka

Nina Haarseth fra Rendalen dyrker mandelpoteter og mener poteten kan brukes til mye mer enn vi er vant med. Spreke oppskrifter på bruk av poteter er derfor med på etiketten på potetsekken, og de spres på gardens facebookside.

- Kylling og tre langs Glommas bredd

For Mikael Løken på Grundset i Elverum, er skog og tre fundamentet for mye av det han gjør. – Da vi bygde kyllinghus i 2014, var tre et helt naturlig byggemateriale, sier han.

- Grisen er sosial og veldig intelligent!

Ida Gillebo i Øyer har vært interessert i gris hele sitt liv. Hun har nå tatt over garden og driver med slaktegris hele året i tillegg til grønnsaker om sommeren og brøyting om vinteren. - Et mangesysleri som passer meg godt, sier hun.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere