Det var et viktig valg som Innlandet Bondelag gjennomførte i dag, ikke minst med tanke på økt sjølforsyning og viktigheten av norsk matproduksjon i et beredskapsperspektiv.

Sittende leder Elisabeth Gjems er godt kjent etter flere år som leder i Innlandet Bondelag.

Jeg takker for tilliten og skal gjøre alt jeg kan for fortsatt fremme landbruket i Innlandet.  Ikke minst skal vi få på plass et nytt tallgrunnlag og ny opptrappingsplanen, sa Gjems etter valget.

Hun er glad for at ledervalget nå er avklart, etter en tid med noe uro i laget. Hans Jørgen Boye stilte som motkandidat, men Gjems fikk flertall.

- Vi må nå jobbe med å samle troppene, vi har et felles mål, det er det ingen tvil om, sier Gjems.

Ny nestleder med bred organisatorisk og politisk erfaring

Bjørn Olav Søndrol var i forrige år styremedlem som 1. vara for Valdres, han er nå valgt som nestleder i fylkesstyret.

Bjørn Olav har erfaring som varaordfører for Arbeiderpartiet og utvalgsleder for Hovedutvalg for utvikling i Vang kommune, erfaring fra Norges Idrettsforbund, og fra Hovedkomiteen for Ungdoms-OL på Lillehammer. Han har yrkeserfaring både praktisk som tømrer og sjåfør, og organisatorisk fra Norges Idrettsforbund og Vaset Vekst mm.

Stor utskifting i resten av styret

Årsmøtet i Innlandet Bondelag har i dag valgt følgende med i styre til Innlandet Bondelag:

Tre nye styremedlemmer og ett gjenvalg for to år:

Fra Nord-Østerdalen: Tine Elisabeth Nestvold fra Tufsingdalen

Fra Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen: Guro Lajord fra Gausdal

Fra Vest-Oppland: Camilla Rostad fra Østre Toten

og gjenvalg på styremedlem fra Glåmdalen: Erling Olav Eriksmoen fra Våler

Arne Manger valgte å trekke seg, og nytt styremedlem for ett år:

Nord- og Midt Gudbrandsdalen: Knut Evensen fra Ringebu Fåvang

Tre nye varamedlemmer ble valgt for ett år:

1. vara: Marthe Ilseng Spangen fra Løten

2. vara: Anders Bergseth fra Sør-Fron

3. vara: Halfdan Negård fra Hof i Solør

Styremedlemmer som ikke var på valg:

Ingvald Landet, Sør-Østerdal

Åse Sundvor, Hedmarken