Lokallagene får tilbakeført en del av medlemskontingenten, for å drifte eget lag. Noe av dette kommer automatisk ut fra medlemstall og innbetalt kontingent, men en stor pott fordeles også på bakgrunn av aktivitet i lokallaget.

Tørke og flom har satt sitt spesielle preg på aktivitetsbildet i Innlandet det siste året, og ekstraordinær innsats og beredskapshåndtering, inkludert forebygging, har naturlig nok blitt vektlagt spesielt ved årets utdeling av midler til lokallagene.

Dette har kommet i tillegg til alle de andre viktige aktivitetene som foregår rundt i Innlandet med sosiale møteplasser for medlemmene, møter med politikerne lokalt, aktiviteter for barn og unge, og mye mer. Innsatsen belønnes nå med penger tilbake til aktive lokallag.

Over 800.000 til lokallagene

Fylkesstyret i Innlandet har fordelt over 800.000 kroner til lokallagene, sett i forhold til den aktiviteten laget har hatt i året som har gått.

Det er utadrettet aktivitet som vektlegges, og som nevnt over har også ekstremværet satt sitt preg på pengefordelingen, da det har vært iherdig innsats knyttet til tørke og flom. Ellers er det aktiviteter som Åpen gård, Grønne barnehager, generelt aktiviteter for barn og unge, kreative digitale stunt, politikerkontakt, synlighet i media og i sosiale medier, møter og arbeid opp mot kommunen med høringer og lignende innsats som belønnes ekstra. I tillegg kommer det herlige mylderet av aktiviteter og arrangement for medlemmer, som spenner fra bondepub og bondetrim, til fagmøter om for eksempel klimaplaner, landbrukspolitikk og psykisk helse/Bondens Nettverk.

Godt jobba i nord og sør, midt, øst og vest. Bondelaget er overalt og trengs overalt. Pengene som nå overføres lokallagene er vel fortjent!!!