Årsmøtet i Innlandet Bondelag er 13.-14. mars 2024, og der skal nytt styre, årsmøteutsendinger og valgnemnd velges.

Fra et tidligere årsmøte i Innlandet Bondelag

Norges Bondelag arrangerte tidligere i høst kurs for alle valgnemnder i fylkene. - Dette var en god start på et meget viktig arbeid, mener leder i valgnemnda, Lars Bryhni.

Bryhni er opptatt av å engasjere medlemmene og lokallagene i dette arbeidet. - Vi ønsker innspill på gode kandidater, både til vårt arbeid i år og på personer som kan være aktuelle litt mer på sikt, sier han.

Den første arenaen for kontakt mellom lokallag og valgkomite er neste ukes ledermøte. Der møtes lokallagsledere, fylkesstyret og deler av valgkomiteen. - Her vil jeg presentere medlemmene i valgnemnda og forhåpentligvis få satt i gang tankevirksomheten ute i lokallagene, sier Lars. I januar er det regionmøter for alle lokallagstillitsvalgte. Dette er også en god arena for å få innspill til arbeidet vårt, mener han.

Valgnemnda vil ha samtaler med styremedlemmer, og intervjuer med evt nye kandidater til styreverv underveis.

I tillegg til leder, nestleder og tre varamedlemmer som er på valg hvert år, er styremedlemmer fra følgende regioner på valg i 2024:

  • Nord-Østerdal
  • Glåmdalen
  • Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdal
  • Vest-Oppland

 

Har du som medlem i Innlandet Bondelag innspill til valgnemdna, send det skriftlig til leder Lars Bryhni, lars-bry@online.no eller en annen i valgkomiteen:

Medlemmer i valgnemnda og kontaktinformasjon

Siste frist for innspill til valgnemnda er 18. januar 2024.