Fast medlem Telefon E-post Personlig vara
Anita Ødegård, Vest-Opplandl (leder)

47671073

anitaht@hadelandavloserlag.n Hans Kristian Huse
Ole Kristian Klaapbakken, Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdalen (nestleder) 97671847 kklaapba@online.no Bjørnar Andersstuen 

Ellen Marie Gjeilo, Nord- og Midt-Gudbrandsdalen

91178473 emgjeilo@hotmail.com Ole Bjørner Flittie

 Ivar Midtdal, Nord-Østerlag

99594179 ivar.midtdal@gmail.com Torgeir Dalen

Ole Asbjørn J. Holt, Glåmdalen

97112699 oleaholt@online.no Anders Bjerke  

Amund Grindalen, Sør-Østerdal

48112082 amund@grindalen.no Gry Eggen

Jon Lerhol, Valdres     

93413000 jon@lerhol.no Ole M Kolstadbakken

Lars Bryhni, Hedmarken

48155589 lars-bry@online.no Louise Gjør