Innlandet Bondelag har årsmøte i mars hvert år.

I forkant av årsmøtet blir årsmelding for det foregående året produsert. Se menyen til høyre, så finner du egen fane for årsmeldingene.

Vi legger også ut sentrale dokumenter til årsmøtene, se eget menypunkt til høyre.