Innlandet Bondelag har årsmøte i mars hvert år.

I forkant av årsmøtet blir årsmelding for det foregående året produsert. Se menyen til høyre, så finner du egen fane for årsmeldingene.