Kornutvalg

 • Karsten Thoner, leder, Sør-Odal Bondelag, sla-gard@online.no, 91 35 42 80
 • Sven Sandvik, Søndre Land Bondelag, perstua@online.no. 90 50 06 57
 • Lars Egil Blekkerud, Gran Bondelag, laegil@online.no, 92 63 84 43
 • Harald Finden, Nes og Helgøya Bondelag, hafinden@bbnett.no, 97 01 32 96
 • Anders Formo, Sel og Vågå Bondelag, post@formoseter.no, 92 20 05 20
 • Åse Sundvor, Romedal og Vallset Bondelag, aase@sundvor.net, 95 43 87 08

 

Grøntutvalg

 • Ole Morten Nyberg, leder, Åmot Bondelag, Mo-nybe@online.no, 99 54 65 04
 • Einar M Dyste, Kolbu Bondelag, einar@lundstadgront.no, 95 06 14 78
 • Per Otto Kaurstad, Ringebu Bondelag, perottokaurstad@gmail.com, 90 06 54 56
 • Even Byfuglien, Ringsaker Bondelag, evenbyfu@online.no, 95 90 53 27
 • Bjørnhild Kihle, Østre Toten Bondelag, bjornhildik@gmail.com, 48 03 85 36
 • Erling Olav Eriksmoen, Våler Bondelag, erling.olav.eriksmoen@gmail.com, 95 15 10 01