Årsmeldinga for Innlandet Bondelag 2023 består av to deler:

Til sammen utgjør de årsmelding for 2023 og er det som skal godkjennes av årsmøte

 

 

 

Årsmeldinga for Innlandet Bondelag 2022 består av to deler:

  • Del 1 er en årskavalkade som sendes ut sammen med Bondebladet til alle medlemmer av Innlandet Bondelag i uke 9
  • Del 2 er den formelle delen, blant annet med detaljert oversikt over møtevirksomhet, representasjon og regnskap mv.

Til sammen utgjør de årsmelding for 2022 og er det som skal godkjennes av årsmøte

 

Årsmelding 2022 - del 1

Årsmelding 2022 - del 2

 

 

Årsmeldinga for Innlandet Bondelag 2021 består av to deler:

  • Del 1 er en årskavalkade som sendes ut sammen med Bondebladet til alle medlemmer av Innlandet Bondelag i uke 10 (dvs 9./10. mars 2022)
  • Del 2 er den formelle delen, blant annet med detaljert oversikt over møtevirksomhet, representasjon og regnskap mv.

Til sammen utgjør de årsmelding for 2021 og er det som skal godkjennes av årsmøtet.

Årsmelding og kavalkade 2021

Årsmelding 2021, del 2 med bl.a. regnskap for 2021