Jonas Sullestad Tolpinrud, Odin Garli og Amund Andersstuen var tre av ungdommene som møtte landbruksminister Geir Pollestad.

- Hva gjør dere for at landbruket skal være mer attraktivt for unge bønder? Spurte en annen ungdom. 

Temaene var mange og forventningene om siste nytt om tallgrunnlag og opptrappingsplan høye.

Landbruksminister Geir Pollestad startet med å vise et bilde av plattformer, jagerfly og store skip. Et bilde fra virkeligheten, og det utenfor vår kyst…… - verden har blitt et dårligere sted – vi må nå øke beredskapen.

Arenaen var møtet på Gjøvik i regi av Gjøvik Senterparti, Innlandet Bondelag og Oppland Bonde- og småbrukarlag.

«Og no skjerpes greiene, fortsatte han og viste til det som skal komme framover:

  • Gjødselregelverk
  • Opptrappingsplan
  • Dyrevelferdsmelding
  • Sjølforsyningsplan
  • Jordbruksoppgjøret

- Vi skal gå fra inntektsutvikling til inntektsnivå, og sjøl om vi får på plass tallgrunnlag, som er kjempeviktig, må du ha politisk vilje til å satse økonomiske ressurser på matproduksjon!

- Jeg forstår at vi har dårlig tid. Jeg er opptatt av å få lagt fram tallgrunnlag og opptrappingsplan så fort som mulig. En kjenner at en lever når en er landbruksminister i vår.

Elisabeth Gjems refererte til hva finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa for kun én dag siden:

- Inntektene til bøndene skal økes MARKANT!

Elisabeth viste til at Innlandet er både Mjøsområder, men også distrikt så det holder. Hun ba Pollestad legge øret til marka her i Innlandet;

- Det er ikke uten grunn at opprøret etter Solbergs siste tilbud i jordbruksforhandlingene startet her i Innlandet.

Vi må snakke om tall. Fristen er 12. april. Tida er knapp, og kommer det ikke på plass, blir det bråk, avsluttet hun.