Da er det viktige temaer for medlemmene våre som står på dagsorden. Jordbruksoppgjøret, forståelse for landbrukets betydning i kommune- og fylkestingsvalget, tollspørsmålet i statsbudsjettet, kostholdsrådene, rovdyr, tallgrunnlag og opptrappingsplan, har blant annet vært saker som har stått på dagsorden i ulike møter med politikere i 2023.

Landbrukets betydning for beredskapen og verdiskaping i hele Innlandet har ikke minst vært et grunnleggende budskap. Fylkeslaget og lokallaga spiller ofte godt på lag, med god informasjon om saker og muligheter begge veier får vi ofte til mye – sjøl om ting tar lenger tid enn vi liker.

Se bilder fra noen møter med politikere i 2023.